Академско особље

Др Перица Гојковић, редовни професор
Др Ратко Ђуричић, редовни професор
Др Марко Васиљевић, редовни професор
Др Здравко Нунић, редовни професор
Др Тихомир Ђурић, редовни професор
Др Жељко Стјепановић, редовни професор
Др Месуд Ајановић, редовни професор
Др Слободан Суботић, редовни професор
Др Марко Суботић, ванредни професор
Др Зоран Ћургуз, ванредни професор
Др Светлана Терзић, ванредни професор
Др Мирослав Костадиновић, ванредни професор
Др Милан Милотић, ванредни професор
Др Александар Стјепановић, ванредни професор
Др Гордана Јотановић, ванредни професор
Др Бојан Марић, ванредни професор
Др Живко Ерцег, ванредни професор
Др Драгана Недић, ванредни професор
Др Жељко Стевић,ванредни професор
Др Мирко Стојчић, доцент
Др Зоран Ристикић, доцент
Др Горан Јаушевац, доцент
Др Сузана Миладић-Тешић, доцент
Др Горан Кузмић, доцент
Др Наташа Ђалић, доцент
Др Синиша Божичковић, доцент
Др Дуња Радовић Стојчић, доцент
Мр Тања Петровић, наставник страног језикa и вјештина
Мсц Владимир Малчић, виши асистент
Мсц Сања Симић, виши асистент
Мсц Бојана Ристић, виши асистент
Мсц Мирослав Павловић, виши асистент
Мсц Елдина Хускановић, виши асистент
Мсц Милан Еремија, виши асистент
Светко Милутиновић, асистент