Мсц Елдина Махмутагић, виши асистент

OСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Елдина Хускановић

Датум рођења: 24.05.1994.

Мјесто и држава рођења: Зеница, БиХ

E mail: eldina.mahmutagic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција ; Саобраћајни факултет, Добој

Стечена титула Дипломирани инжењер саобраћаја, смјер логистика година 2017.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој

Стечена титула Мастер саобраћаја, година 2021.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство ; Година избора – 2020.; Институција – Саобраћајни факултет, Добој

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 5 научних радова од којих је тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: