Катедра за друмски саобраћај

Руководилац катедре: Проф.др Марко Суботић, ванредни професор

Секретар катедре: др Дуња Радовић Сојчић, доцент

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Тихомир Ђурић, редовни професор

Проф.др Марко Суботић, ванредни професор

Проф. др Бојан Марић, ванредни професор

др Дуња Радовић Стојчић, доцент

САРАДНИЦИ

МСц Бојана Ристић, виши асистент

МСц Мирослав павловић, виши асистент

ПРЕДМЕТИ

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

1.ИЗВЈЕШТАЈ О ИНДИКАТОРИМА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (јесен 2023. год.)“. НАРУЧИЛАЦ СТУДИЈЕ: Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске; ИЗВОЂАЧ – НОСИЛАЦ СТУДИЈЕ: Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву; Руководилац пројекта: проф. др Бојан МАРИЋ (национални).
2.„ЕВАЛУАЦИЈА КОРИШЋЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈА ЈЕ РАЗВИЈЕНА ПО ПРЕПОРУКАМА „CADAS“ ПРОТОКОЛА, ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОДАТНИХ ОБУКА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ПУТЕМ ИСТЕ“. Наручилац пројекта – Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (Министарство саобраћаја и веза РС), Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2022/2023). (руководилац пројекта), национални, 2022-2023
3.„ИЗРАДА ИНТЕРАКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА (У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ) ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА КОЈИ ЗБОГ НЕПОЗНАВАЊА ИЛИ НЕПОШТОВАЊА САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА МОРАЈУ ПРОЋИ ДОДАТНУ ТЕОРИЈСКУ ОБУКУ“. Наручилац пројекта – Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (Министарство саобраћаја и веза РС), Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2022/2023). (руководилац пројекта). национални, 2022-2023
4.„МЈЕРЕЊА ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ЈЕСЕН 2022“. Наручилац пројекта – Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (Министарство саобраћаја и веза РС), Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2022/2023). (руководилац пројекта), национални, (2022)
5.„СТРАТЕГИЈА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2031“. Наручилац пројекта – ОПШТИНА БРОД, Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2021/2022). (руководилац пројекта), национални, (2021-2022)
6.„МЈЕРЕЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2020/2021. ГОДИНУ“. Наручилац пројекта – Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (Министарство саобраћаја и веза РС), Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2020/2021). (руководилац пројекта). национални, (2020-2021)
7.„МЈЕРЕЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“. Наручилац пројекта – Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (Министарство саобраћаја и веза РС), Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2019). (руководилац пројекта), национални, (2019-2020)
8.„БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА МЛАДИХ ВОЗАЧА“. Наручилац и финансијер пројекта – Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2019). (главни/водећи истраживач), национални, (2019-2021)