Мсц Мирослав Павловић, виши асистент

Име и презиме: Мирослав Павловић

Датум рођења: 16.10.1988.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: miroslav.pavlovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула  дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS година 2015.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула мастер саобраћаја – 300 ECTS година 2021.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2022; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је осам научних радова од којих  тренутно ниједан није на  SCI листи.