Др Синиша Божичковић, доцент

Име и презимеСиниша Божичковић

Датум рођења: 12.08.1979.

Мјесто и држава рођења: ДОБОЈ, РЕПУБЛИКА СРПСКА, БиХ.

E mail: sinisa.bozickovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊА ЛУЦИ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БАЊА ЛУЦИ;

Стечена титула  ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА,  година 2007.

Постдипломски студиј: Институција УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО;

Стечена титула  МАГИСТАР ЕКОНОМСКИХ НАУКА, година 2014.

Докторски студиј: Институција УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО;

Стечена титула  ДОКТОР ЕКОНОМСКИХ НАУКА, година 2022.

Назив завршног рада: Ефекти конвергецијске стратегије циљаног интервенционизма заснованог на компаративним предностима Републике Српске.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2016; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент – реизбор: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2020; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2023; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 30 научних радова од којих је тренутно један на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: