Обавештења за II циклус студија

Category

Комисија за акредитацију испред АВОРС-а у оквиру вредновања II циклуса студијског програма Саобраћај посјетила је 27.06.2024. године Саобраћајни факултет и дала позитивно мишљење на све активности које су биле предмет евалуације.
Read More
1 2 3 6