Научне активности

Међународни симпозијум „НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА

Саобраћај представља снажну и значајну привредну дјелатност материјалне производње гдје за разлику од других облика производње употребна вриједност се ствара промијеном мјеста ствари и људи. Својим начином рада и пословањем приближио се индустрији, па се често и назива транспортна индустрија.
Досадашњи развој саобраћаја, као привредне дјелатности, узрокован је различитим факторима који утичу на цјелокупни привредни и друштвени развој који се односи на стални раст производње и измјену њене структуре, као и развој савремене технике и технологије која је утицала на техничку опремљеност, квалите и разноврсност саобраћајне услуге.
Сигурно, саобраћај је веома важан сегмент привређивања у свакој држави који знатно утиче на привредни живот и привредни развој. Било који поремећај у овоме ланцу доводи до последица које се неповољно одражавају на живот и развој државе.
Савремени приступ глобалним саобраћајним токовима узрокује бројна дешавања у токовима саобраћаја и транспорта која могу да учине значајан помак у унапређењу технолошких рјешења у саобраћају и транспорту. Из тог разлога Саобраћајни факултет из Добоја сваке друге године организује међународни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА.
Овај научни симпозијум је само један у низу активности чији је циљ да промовише размјену научних и стручних знања и искустава и изврши усаглашавање ставова из области саобраћаја и транспорта.