Катедра за информационо-комуникационе системе у саобраћају

Руководилац катедре: др Горан Кузмић, доцент

Секретар катедре: др Мирко Стојчић, доцент

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Жељко Стјепановић, редони професор

Проф. др Гордана Јотановић, , ванредни професор

Проф. др Мирослав Костадиновић, ванредни професор

Проф. др Александар Стјепановић, ванредни професор

др Горан Јаушевац, доцент

др Мирко Стојчић, доцент

др Сузана Миладић-Тешић,доцент

др Горан Кузмић, доцент

др Наташа Ђалић, доцент

ПРЕДМЕТИ

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

 1.Назив пројекта: GPS И RFID ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2008-2009 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 2.Назив пројекта: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА НАПАЈАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 3.Назив пројекта: ПРИМЈЕНА БЕЖИЧНИХ МРЕЖА У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ БАЗИРАНИХ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2009-2010 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 4.Назив пројекта: ИНТЕГРАЦИЈА БЕЖИЧНИХ И ЖИЧАНИХ ИНДУСТРИЈСКИХ МРЕЖА БАЗИРАНА НА HART КОНЦЕПТУ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 5.Назив пројекта: УВОЂЕЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ФОТОНАПОНСКИХ МОДУЛА У АУТОНОМНИМ СОЛАРНИМ СИСТЕМИМА ЗА НЕЗАВИСНО ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ, трајање пројекта: 2010-2011 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 6.Назив пројекта: ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ИНТЕГРИСАНИХ СИСТЕМА НА БАЗИ ГОРИВИХ И СОЛАРНИХ ЋЕЛИЈА У СВРХУ ПОВЕЋАЊА ИСКОРИСТИВОСТИ АЛТЕРНАТИВНИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, трајање пројекта: 2012-2013 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 7.Назив пројекта: ТЕСТИРАНЈЕ И УВОЂЕЊЕ МОДИФИКОВАНОГ PID РЕГУЛАТОРА У БЕЖИЧНИМ ИНДУСТРИЈСКИМ МРЕЖАМА БАЗИРАНИМ НА HART ПРОТОКОЛУ, трајање пројекта: 2013-2014године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 8.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АУТОНОМНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА У НАПАЈАЊУ ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, трајање пројекта: 2013-2014 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 9.Назив пројекта: ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ АУТОНОМНОГ СОЛАРНОГ ЕНЕРГЕТСКОГ ИЗВОРА (ГЕНЕРАТОРА) СА ДАЉИНСКОМ КОНТРОЛОМ И НАДЗОРОМ ЗА ЕНЕРГЕТСКО НАПАЈАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ОБЈЕКАТА, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 10.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ВЕБ АПЛИКАЦИЈА У ИНТЕЛИГЕНТНИМ ТРАНСПОРТНИМ СИСТЕМИМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТНИКА У ЈАВНОМ АУТОБУСКОМ САОБРАЋАЈУ, трајање пројекта: 2015-2016 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 11.Назив пројекта: КОНВЕРЗИЈА АУТОМОБИЛА СА КЛАСИЧНИМ БЕНЗИНСКИМ МОТОРОМ У ВОЗИЛО НА ЕЛЕКТРО ПОГОН, трајање пројекта:  2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 12.Назив пројекта: ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ IOT У КОНТРОЛИ И УПРАВЉАЊУ РОБОТСКОМ РУКОМ ИЗРАЂЕНОМ НА 3Д ШТАМПАЧУ, трајање пројекта: 2018-2019 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 13.Назив пројекта: ПРАЋЕЊЕ ПАРКИРАЊА ВОЗИЛА ПОМОЋУ ДРОНА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

 14.Назив пројекта: SMART СИСТЕМ ЗАСНОВАН НА IОТ ТЕХНОЛОГИЈИ НАМЈЕЊЕН ЗА ПРАЋЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА, трајање пројекта: 2019-2020 године.
Носилац пројекта: Саобраћајни факултет Добој, Универзитета у Источном Сарајеву и Министарство науке и технологије Републике Српске.

ЛАБОРАТОРИЈЕ ФИНАНСИРАНЕ ИЗ СРЕДСТАВА ПРОЈЕКАТА

    1.Назив лабораторије: Лабораторија за мултимедијалне системе (САЛА 10)
Руководилац лабораторије: Проф. др Жељко Стјепановић, ванредни професор

    2.Назив лабораторије: Лабораторија за рачунарске мреже (САЛА 9)
Руководилац лабораторије: Доц. др Горан Јаушевац

    3.  Назив лабораторије: Лабораторија за комуникационе системе, електрична и аутономна возила (САЛА 23)
Руководилац лабораторије: Проф. др Александар Стјепановић, ванредни професор

    4.Назив лабораторије: Лабораторија за аутоматику и електротехнику (САЛА 12)
Руководилац лабораторије: Проф. др Мирослав Костадиновић, ванредни професор

    5.Назив лабораторије: Лабораторија за информационе технологије (САЛА 24)
Руководилац лабораторије:Проф. др Гордана Јотановић, ванредни професор