Др Марко Васиљевић, редовни професор

Marko Vasiljevic

Име и презимеМарко Васиљевић

Датум рођења: 28.11.1962.

Мјесто и држава рођења: ЗАРЈЕЧА, ДОБОЈ, РЕПУБЛИКА СРПСКА, БиХ.

E mail: marko.vasiljevic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција УНИВЕРЗИТЕТ У САРАЈЕВУ, САОБР. ФАКУЛТЕТ  У САРАЈЕВУ;

Стечена титула  ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА,  година 1988.

Постдипломски студиј: Институција – УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „MИХАЈЛО ПУПИН“  ЗРЕЊАНИН;

Стечена титула  МАГИСТАР ТЕХНИЧКИХ НАУКА година 2003.

Докторски студиј: Институција – УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ „МИХАЈЛО ПУПИН“ ЗРЕЊАНИН;

Стечена титула  ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА, година 2005.

Назив завршног рада: „УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖЕЉЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ФУНКЦИЈИ ТРЖИШНОГ НАЧИНА ПОСЛОВАЊА“.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО; Година избора – 2008; Институција – УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ:

Ванредни професор ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО; Година избора 2013; Институција . – УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ:

Редовни професор: Ужа научна област ; ТРАНСПОРТНО ИНЖЕЊЕРСТВО, Година избора – 2019; Институција – УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ ДОБОЈ:

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је  60 научних радова од којих је тренутно осам (8) на  SCI листи.