Пројекти

РБГодинаНазив пројектаНационални или међународниДатум почетка - завршетка пројектаФинансијер пројектаОбласт истраживања *
1.2022ЕВАЛУАЦИЈА КОРИШЋЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА КОЈА ЈЕ РАЗВИЈЕНА ПО ПРЕПОРУКАМА „CADAS“ ПРОТОКОЛА, ОРГАНИЗОВАЊЕ ДОДАТНИХ ОБУКА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ПУТЕМ ИСТЕНационални2022-2023Агенција за безјбједност саобраћаја РСИнжењерство и технологија
2.2022ИЗРАДА ИНТЕРАКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА (У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ) ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА КОЈИ ЗБОГ НЕПОЗНАВАЊА ИЛИ НЕПОШТОВАЊА САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА МОРАЈУ ПРОЋИ ДОДАТНУ ТЕОРИЈСКУ ОБУКУНационални2022-2023Агенција за безјбједност саобраћаја РСИнжењерство и технологија
3.2022МЈЕРЕЊА ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – ЈЕСЕН 2022Национални2022Агенција за безјбједност саобраћаја РСИнжењерство и технологија
4.2021.УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ДВОТРАЧНИХ ПУТЕВА У МОДЕЛИМА АНАЛИЗЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКАНационални
2020-2022Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике СрпскеИнжењерство и технологија
5.2021.СТРАТЕГИЈА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БРОД 2022-2031Национални2021-2022Општина БродИнжењерство и технологија
6.2020.МЈЕРЕЊЕ ИНДИКАТОРА БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2020/2021. ГОДИНУНационални2020-2021Агенција за безјбједност саобраћаја РСИнжењерство и технологија
7.2019.Мјерење индикатора безбједности саобраћаја у Републици СрпскојНационални2019-2020Агенција за безбједност саобраћаја РСИнжењерство и технологија
8.2019.Безбједност саобраћаја младих возачаНационални2019-2021Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике СрпскеИнжењерство и технологија
9.2017.Стручна институција за стручно оспособљавање контролора и шефова (водитеља) станица за техничке прегледе возила. издавање лиценци, увезивање станица за техничке прегледе у јединствени интегрални информациони систем и израду анализа из области техничких прегледа возила у Републици Српској и БиХ. НационалниОд 31.12.2008.- није одређеноМинистарство саобраћаја и веза Републике СрпскеИнжењерство и технологија
10.2017Испитивања из области сертификовања возила за групе послова.
а) Преглед возила за сертификацију према категоријама промјена по појединим врстама испитивања на возилима (Прилог 1 Правилника о сертифицирању возила),
б) Преглед возила са погоном на алтернативна горива (LPG, CNG itd) у складу са националним и међународним прописима,
ц) Преглед возила за превоз опасних материја у складу са националним законима и међународним ADR споразумом
е) Преглед возила за превоз специјалних терета (новца, драгоцијености и сл.) у складу са националним и међународним прописима,
д) Преглед возила за превоз лако кварљиве робе у складу с националним прописимаи међународним АТP споразумом
Национални и међународниОд 17.11.2011. год. - није одређеноМинистарство комуникација и транспорта Босне и ХерцеговинеИнжењерство и технологија
11.2017.Техничко испитивање возила према Европском споразуму о међународном друмском превозу опасних материја и издавање сертификата о одобрењу возила којим се врши превоз опасних материја у домаћем и међународном друмском саобраћајуНационални и међународниОд 14.02.2017. год. - није одређеноМинистарство саобраћаја и веза Републике СрпскеИнжењерство и технологија
12.2017Стручно оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у превозу опасних материја:
а) Класе1 - експлозивне материје и предмети разред 1.1 до 1.6;
б) Класе 2 - збијени гасови, гасови претворени у течност и гасови растворени подпритиском;
ц) Класе 3 - запаљиве течности;
д) Класе 4. 1 запаљиве чврсте материје, самореактивне материје и десензитизоване експлозивне чврсте материје;
е) Класе 4. 2 материје склоне самопалењу
ф) Класе 4. 3 материје које у додиру са водом развијају запаљиве гасове ;
г) Класе 5. 1 оксидирајуће материје;
х) Класе 5. 2 органски пероксиди;
и) Класе 8 Корозивне (нагризајуће) материје;
к) Класе 9. остале опасне материје, супстанце које се немогу сврстати у класе од 1 до 8 (азбест, суви лед, магнетни материјали, медицински и фармацеутски отпад, опасни отпад и сл).
Национални и међународниОд 2013- није одређеноМинистарство саобраћаја и веза Републике СрпскеИнжењерство и технологија
13.2017.Стручно оспособљавање савјетника за безбједност у друмском саобраћају АДР, жељезничком РИД и саобраћају унутрашњим пловним путевима АДН, према међународном споразуму о превозу опасног терета.Национални и међународниОд 2015. - није одређеноМинистарство саобраћаја и веза Републике СрпскеИнжењерство и технологија
14.2017.Пројекат организовање, оспособљавања и провођење испита за шефа превоза и издавања потврде о стручној оспособљености шефа превоза НационалниОд 2017. - није одређеноМинистарство саобраћаја и веза Републике СрпскеИнжењерство и технологија
15.2017.Методологија за мјерење и праћење индикатора безбједности саобраћаја у Републици Српској и њихов значај за стратешко управљање безбједношћу саобраћајаНационалниОд јуна 2017. - до октобра 2017.Агенција за безбједност саобраћаја (Министарство саобраћаја и веза)Инжењерство и технологија
16.2016Набавка опреме за испитивање оптичких влакана
Национални30. 11.2015
30.11.2016.
Министарство науке и технологије Републике СрпскеИнжењерство и технологија
17.2016Елаборат за израду аутономног соларног енергетског извора (генератора) са даљинском контролом и надзором за енергетско напајање телекомуникационих објеката
Национални30.12.2015.
30.12.2016.
Министарство науке и технологије Републике СрпскеИнжењерство и технологија
18.2016Имплементација веб апликација у интелигентним транспортним системима за информисање путника у јавном аутобуском саобраћају
Национални30.11.2015.
30.11.2016
Министарство науке и технологије Републике СрпскеИнжењерство и технологија
19.2016Мјерење тренутног стања радиоактивности земље, воде и ваздуха на подручју Новог Града
Национални30.12.2015.
30.12.2016.
Министарство науке и технологије Републике СрпскеПриродне науке