Катедра за жељезнички саобраћај и логистику

Руководилац катедре: Др Ратко Ђуричић, редовни професор

Секретар катедре: Мсц Елдина Хусаковић,виши асистент

НАСТАВНИЦИ

Др Ратко Ђуричић, редовни професор

Др Марко Васиљевић, редовни професор

Др Жељко Стевић, ванредни професњор

САРАДНИЦИ

Мсц Владимир Малчић, виши асистент

Мсц Сања Симић, виши асистент

Мсц Елдина Хускановић, виши асистент

ПРЕДМЕТИ

ПРОЈЕКТИ ЧИЈИ СУ НОСИОЦИ ЧЛАНОВИ КАТЕДРЕ

1.„УТИЦАЈ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ДВОТРАЧНИХ ПУТЕВА У МОДЕЛИМА АНАЛИЗЕ САОБРАЋАЈНОГ РИЗИКА“. Министарство за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Носилац пројекта – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (2021). национални, (2020-2022)