R85

Систем за праћење загађења ваздуха проузрокованог саобраћајем заснован на IoT технологији

Kатегорија: R85

Година: 2020

Аутори рјешења:

Гордана Јотановић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Горан Јаушевац, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Владимир Бртка,Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, Србија

Жељко Стојанов, Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, Србија

Далибор Добриловић, Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, Србија

Јелена Стојанов, Технички факултет “Михајло Пупин” Зрењанин, Универзитет у Новом Саду, Србија

Мирослав Костадиновић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Зоран Ћургуз, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Александар Стјепановић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Горан Кузмић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска

Мирко Стојчић, Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, Босна и Херцеговина, Република Српска