Др Драгана Недић, ванредни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Драгана Недић

Датум рођења: 12.04.1975.

Мјесто и држава рођења: Тузла, Босна и Херцговина

E mail: dragana.nedic @sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј:

Институција – Природно математички факултет Бања Лука, Универзитет у  Бањој Луци;

Стечена титула: Професор математике и физике;  година: 2003.

Постдипломски студиј:

Институција – Природно математички факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду;

Стечена титула: Магистар методике наставе математике;  година 2008.

Докторски студиј: 

Институција – Филозофски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву;

Стечена титула : Доктор математичких наука;  година  2017.

Назив завршног рада:

Конструкција оператора генерисаног једначином другог реда са хомогеним кашњењем.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент:

Ужа научна област – Математичка анализа и примјене

Година избора – 2008.

Институција –  Универзитет у Источном Сарајеву

Доцент:

Ужа научна област – Математичка анализа и примјене

Година избора – 2017.

Институција –  Универзитет у Источном Сарајеву

Ванредни професор:

Ужа научна област – Математичка анализа и примјене

Година избора – 2022.

Институција –  Универзитет у Источном Сарајеву

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је  16  научних радова од којих је тренутно  2  на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку:

Google Scholar