Др Тихомир Ђурић, редовни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Tihomir Djuric

Име и презиме: Тихомир Ђурић

Датум рођења: 09.03.1963.

Мјесто и држава рођења: Травник, Босна и Херцеговина

E mail: tihomir.djuric@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет у Сарајеву;

Стечена титула :дипломирани инжењер саобраћаја, година  1990.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни Факултет Београд;

Стечена титула : магистар техничких наука,  година  2002.

Докторски студиј: Институција – Факултет техничких наука Нови Сад;

Стечена титула доктор техничких наука, година  2012.

Назив завршног рада: Истраживање адекватне контроле брзине и дефинисање мјера и програма за повећање безбједености у саобраћају.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Безбједност саобраћаја; Година избора – 2008; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет Добој .

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Редовни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2023; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је    научних радова од којих је тренутно  4 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: