Др Перица Гојковић, редовни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Перица Гојковић

Датум рођења: 02.01.1958.

Мјесто и држава рођења: Осјечанске Чивчије, Добој, БиХ

E mail: perica.gojkovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци

Стечена титула: дипломирани инжењер машинства; година: 1981.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци

Стечена титула: магистар техничких наука; година: 1989.

Докторски студиј: Институција – Машински факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци

Стечена титула : доктор техничких наука, година: 1994.

Назив завршног рада: Технолошко организациони фактори раста продуктивности и ефикасности производних система

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Нацртна геометрија и основи машинства; Година избора – 1994.  Институција – Технолошки факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци

Доцент: Ужа научна област – Нацртна геометрија и основи машинства; Година избора – 1995; Институција – Технолошки факултет Бања Лука, Универзитет у Бањој Луци.

Вандредни професор: Ужа научна област – производни системи; Година избора – 2002; Институција – Факултет техничких наука Нови Сад, Универзитет у Новом Саду.

Редовни професор: Ужа научна област – индустријски системи; Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 64 научнa рада од којих је тренутно 3 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: