ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Sanja Simic

Име и презиме: Сања Симић

Датум рођења: 27.04.1988. године

Мјесто и држава рођења: Добој, БиХ

E mail: sanja.simic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: дипломирани инжењер саобраћаја, година: 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: магистар саобраћаја, година 2018..

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2013; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2018; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила  је  11  научних радова од којих је тренутно  1 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: