ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Sanja Simic

Име и презиме: Сања Симић

Датум рођења: 27. 4. 1988.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

sanja.simic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја, смјер: Жељезнички саобраћај; година 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој, година 2018.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2018; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Првог марта 2014. године почиње с радом на Саобраћајном факултету у Добоју Универзитета у Источном Сарајеву у звању асистента. На основним студијама изводи вјежбе на предметима: Испитивање пруга и возила, Организација саобраћајних предузећа, Експлоатација жељезничких кола и Механизација и технологија претовара.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

С. Симић: „Историјски развој тарифских система жељезница западног Балкана“, III међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 24. и 25. новембар 2011, стр. 466–471;

С. Симић, Н. Радојчић, З. Гајић: „Глобални систем мобилних комуникација на жељезници“, научно-стручни скуп „Саобраћајнице и оптимизација транспорта“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2012, стр. 353–358;

З. Гајић, Н. Радојчић, С. Симић: „Оптимизација транспорта жељезне руде на релацији Омарска – Жељезара Зеница, кроз скраћење времена обрта кола“, Научно-стручни скуп “Саобраћајнице и оптимизација транспорта”, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2012, стр. 359–362;

Б. Новарлић, З. Лукић, П. Ђурић, Ж. Ерцег, Љ. Лукић, С. Симић: „Напредна технолошка рјешења као парадигма универзитетског spin of подухвата“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2013, стр. 386–391.