OSNOVNI PODACI

Vladimir Malcic

Ime i prezime: Vladimir Malčić

Datum rođenja: 13. 6. 1988.

Mjesto i država rođenja: Rijeka, Republika Hrvatska

Kontakt:

vladimir.malcic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; Stečena titula – diplomirani inženjer saobraćaja; godina 2011.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Željeznički saobraćaj); Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj,

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Željeznički saobraćaj); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 2012. počinje s radom na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu – u zvanju asistenta.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Malčić, V., Bošković, B., „CONVENTION CONCERNING INTERNATIONAL CERRIAGE BY RAIL – COTIF“, Proceedings, XV Scientific-Expert Conference of Railways – RAILCON ’12, University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia, 2012, pp. 281–281; ISBN: 978-86-6055-028-8.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Malčić, V.: „Akteri željezničkog tržišta, njihovi ciljevi i uloga u kreiranju modela naknada za korišćenje željezničke infrastrukture“, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa „Saobraćajnice i optimizacija transporta“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2012, str. 115–120; ISBN: 978-99955-36-33-6;

Đuričić, R., Sarić, Z., Malčić, V.: „Identifikacija parametara za određivanje naknade za korišćenje željezničke  infrastrukture“, Zbornik radova Drugog bh. kongresa o željeznicama, Sarajevo, 27. i 28. septembar 2013;

Malčić, V., Đuričić, R., Sarić, Z.: „Ostvarenje ciljeva saobraćajne politike Evropske unije kroz model naknada za korišćenje željezničke infrastrukture“, Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Doboj, 22. i 23. novembar 2013; ISBN: 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104;

Đuričić, R., Malčić, V., Sarić, Z.: „Povećanje bezbjednosti saobraćaja podizanjem nivoa osiguranja na prioritetnim željezničkim putnim prelazima”, Zbornik radova Naučno-stručne konferencije „Bezbjednost saobraćaja“, Doboj, 7. i 8. jun 2013, str. 103–108.