OSNOVNI PODACI

Ime i prezime: Vladimir Malčić

Datum rođenja: 13. 6. 1988.

Mjesto i država rođenja: Rijeka, Republika Hrvatska

Kontakt:

vladimir.malcic@sf.ues.rs.ba

 

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; Stečena titula – diplomirani inženjer saobraćaja, Smjer: željeznički saobraćaj; godina 2011.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2016.

Doktorski studij: Studije u toku; Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd.

 

Izbori u zvanja

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Željeznički saobraćaj); Godina izbora – 2012; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Željeznički saobraćaj); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

 

STRUČNA BIOGRAFIJA

Na Saobraćajnom fakultetu u Doboju angažovan je u nastavi od školske 2012/2013 godine. Kao asistent, izvodio je vježbe na osnovnim i master studijama, na predmetima: Tehnologija i organizacija transporta robe, Tehnologija i organizacija transporta putnika, Vuča vozova, Željezničke pruge, Željezničke stanice i čvorovi, Željeznička vozila, Željeznička elektroenergetska postrojenja, Bezbjednost željezničkog saobraćaja, Održavanje željezničkih vozila, Modeliranje u željezničkom saobraćaju i Sistemi vozova velikih brzina.

 

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Radovi objavljeni na međunarodnim naučnim skupovima štampani u cjelini

Đuričić R., Sarić Z., Malčić V., Identifikacija parametara za određivanje naknade za korišćenje željezničke infrastrukture, Zbornik radova Drugog BiH kongresa o željeznicama, Sarajevo, septembar 2013.

 

Radovi objavljeni na međunarodnim naučnim skupovima štampani u izvodu

Malčić V., Bošković B., CONVENTION CONCERNING INTERNACIONAL CERRIAGE BY RAIL – COTIF, Proceedings HV Scientific-Expert Confernce of Reailways – RAILCON ’12, ISBN 978-86-6055-028-8, pp 281-281, University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering, Nis, Serbia, 2012.

 

Radovi objavljeni na skupovima nacionalnog značaja štampani u cjelini

Đuričić R., Gojković P., Malčić V., Osnovni principi upravljanja rizicima na putno-pružnim prelazima, IV konferencija o bezbjednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici, UDK: 614.8:625.7/.8, str. 187-192, Banja Luka, oktobar, 2015.

Malčić V., Đuričić R., Sarić Z., Ostvarenje ciljeva saobraćajne politike Evropske unije kroz model naknada za korišćenje željezničke infrastrukture, Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, ISBN 978-99955-36-45-9, COBIX.BH-I 4014104, Doboj, novembar 2013.

Đuričić R., Malčić V., Sarić Z., Povećanje bezbjednosti saobraćaja podizanjem nivoa osiguranja na prioritetnim željezničkim putnim prelazima, Zbornik radova Naučno-stručne konferencije BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA, str. 103-108, Doboj, jun 2013.

Malčić V., Akteri željezničkog tržišta, njihovi ciljevi i uloga u kreiranju modela naknada za korišćenje željezničke infrastrukture, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa SAOBRAĆAJNICE I OPTIMIZACIJA TRANSPORTA, ISBN 978-99955-36-33-6, str. 115-120, Saobraćajni fakultet Doboj, novembar 2012.

Udžbenik, zbirka zadataka, praktikum i sl.

ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZILA, Gojković B., Đuričić R., Malčić V., ISBN 978-99955-36-51-0 , COBISS.RS -ID 4658456, Saobraćajni fakultet Doboj, 2014.

 

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Rukovodilac i predavač na projektu „Stručno osposobljavanje savjetnika u prevozu opasnih materija u drumskom, željezničkom saobraćaju i saobraćaju u unutrašnjim plovnim putevima Republike Srpske“, dobijen od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske 2015. godine.