ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Bojana Ristic

Име и презиме: Бојана Ристић

Датум рођења: 14.8.1988.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт:

bojana.ristic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција- Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула- Дипломирани инжењер саобраћаја, Година- 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2015.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област- Транспортно инжењерство; Година избора- 2014; Институција- Пољопривредни факултет Источно Сарајево,

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски саобраћај и транспорт); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

2014. године почиње са радом на Пољопривредном факултету у Источном Сарајеву, а 2015. на Саобраћајном факултету у Добоју Универзитета у Источном Сарајеву, у звању асистента.

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Асиб А., Лејла С., Х. Мустафић Лејла, Бојана Г., MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION WITH EMPHASIS ON TRAFFIC, V International conference modern trends in traffifc, logistics and ecology for sustainable development, Internacionalni univerzitet travnik, Fakultet prometnih znanosti sveučilišta u Zagrebu, Travnik-Vlašić, maj 2014 godine, pp 23-23ISBN 977-22-32-8800-02, ISSN 2232-8807

ЗНАЧАЈНИЈИ ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Младен Ј., Срђан В., Бојана Г., RFID ТЕХНОЛОГИЈА И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, Зборник радова научно-стручног скупа САОБРАЋАЈНИЦЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ТРАНСПОРТА, Саобраћајни факултет Добој, Добој, 2012. стр. 439-444, ISBN 978-99955-36-33-6

Вукашин Г., Бојана Г.,  АНАЛИЗА МЈЕРОДАВНИХ ЧАСОВНИХ ПРОТОКА НА МРЕЖИ ПУТЕВА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, Зборник радова IV међународног симпозијума Нови Хоризонти саобраћаја и комуникација, Добој, 22. и 23. новембар 2013. стр. 549-553 ISBN 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104

 Тихомир Ђ., Ђорђе П., Наташа Ђ., Бојана Г.,  ДЕФИНИСАЊЕ ПРОГРАМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ВОЗАЧА ВИСОКОГ РИЗИКА, Зборник радова, научно-стручне конференције „ БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА“, Добој, 07. и 08. јуни 2013. године, стр. 47-58

Жељко Стевић, Асиб Алихоџић, Бојана Ристић; „Третман и рециклажа отпадних вода као дио зелене логистике“ XI Међународно савјетовање Саобраћајни и еколошки проблеми држава у транзицији с аспекта интеграције у Европску унију 22. и 23. маја 2015. године, Хотел Пахуљица, Влашић, Босна и Херцеговина стр. 238-246 ISSN 2232-8807