ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Radenka Bjelosevic

Име и презиме: Раденка Бјелошевић

Датум рођења: 13. 6. 1986.

Мјесто и држава рођења: Дервента, Босна и Херцеговина

Контакт:

radenka.bjelosevic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја, Смјер: друмски и градски; година 2009.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2015.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора –2012; Институција –  Саобраћајни факултет, Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Логистика у транспорту); Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 2010–2011. почиње с радом на Саобраћајном факултету у Добоју Универзитета у Источном Сарајеву као волонтер и приправник. Од 2012. ради у овој институцији у звању асистента. На основним студијама изводи вјежбе на предметима Организација саобраћајних предузећа, Планирање саобраћаја, Транспорт путника и робе, Специјалне области логистике, Транспортне особине робе, а на мастер-студијама Системи транспорта путника.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Стевић, Ж., Бјелошевић, Р., Ђурић, Б.: „Повратна логистика Добоја – управљање чврстим комуналним отпадом“, III међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 24. и 25. новембар 2011, стр. 591–597;

Бјелошевић, Р.: „Извршење транспортног процеса (функицонисање) у СТП Дервента“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2013, стр. 134–139; ISBN: 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104;

Гојковић, П., Бјелошевић, Р.: „Улога амбалаже у промоцији производа“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет, Добој, 22. и 23. новембар 2013, стр. 422–425; ISBN: 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник је у „Главном пројекту система наплате и контроле паркирања за општину Теслић са зонирањем“, Саобраћајни факултет Добој и општина Теслић, почетак 10. 5. 2010, крај 8. 7. 2010; руководилац пројекта проф. др Перица Гојковић.