OSNOVNI PODACI

Radenka Bjelosevic

Ime i prezime: Radenka Bjelošević

Datum rođenja: 13. 6. 1986.

Mjesto i država rođenja: Derventa, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

radenka.bjelosevic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; Stečena titula – diplomirani inženjer saobraćaja, Smjer: drumski i gradski; godina 2009.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2015.

IZBORI U ZVANJA

Asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Drumski i gradski saobraćaj); Godina izbora –2012; Institucija –  Saobraćajni fakultet, Doboj.

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo (Logistika u transportu); Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godine 2010–2011. počinje s radom na Saobraćajnom fakultetu u Doboju Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao volonter i pripravnik. Od 2012. radi u ovoj instituciji u zvanju asistenta. Na osnovnim studijama izvodi vježbe na predmetima Organizacija saobraćajnih preduzeća, Planiranje saobraćaja, Transport putnika i robe, Specijalne oblasti logistike, Transportne osobine robe, a na master-studijama Sistemi transporta putnika.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Stević, Ž., Bjelošević, R., Đurić, B.: „Povratna logistika Doboja – upravljanje čvrstim komunalnim otpadom“, III međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 24. i 25. novembar 2011, str. 591–597;

Bjelošević, R.: „Izvršenje transportnog procesa (funkiconisanje) u STP Derventa“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2013, str. 134–139; ISBN: 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104;

Gojković, P., Bjelošević, R.: „Uloga ambalaže u promociji proizvoda“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22. i 23. novembar 2013, str. 422–425; ISBN: 978-99955-36-45-9, COBIS.BH-ID 4014104.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik je u „Glavnom projektu sistema naplate i kontrole parkiranja za opštinu Teslić sa zoniranjem“, Saobraćajni fakultet Doboj i opština Teslić, početak 10. 5. 2010, kraj 8. 7. 2010; rukovodilac projekta prof. dr Perica Gojković.