ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zeljko Stevic

Име и презиме: Жељко Стевић

Датум рођења: 17. 7. 1988.

Мјесто и држава рођења: Лозница, Србија

Контакт:

zeljko.stevic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја, година 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2013.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука, Стечена титула Доктор наука – Саобраћајно инжењерство, година 2018.

Назив завршног рада: Интегрисани модел вредновања добављача у ланцима снабдевања

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2013.; Институција –Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство, Година избора – 2018.; Институција – Саобраћајни факултет Добој

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Члан је научног одбора и резензент у већем броју часописа и конференција међународног значаја. Објавио је преко 70 научних радова од којих је тренутно 12 на престижној СЦИ листи. Списак радова, цитата и међународно признатих рецензија могу се наћи на следећим линковима:

Учешће у Уредничком одбору часописа:

  1. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA) – Glavni i odgovorni urednik  http://www.oresta.org/index.php/oresta/EditorialTeam
  1. Modern Problems of Russian Transport Complex – Član uredničkog odbora https://transcience.ru/index.php/MPRTC/about/editorialTeam

Награде и признања:

  • Добитник медаље заслуга за народ у области образовања и науке – 09.01.2018. године.
  • На 7. Фестивалу науке који организује Министарство науке и технологије Републике Српске проглашен за најбољег младог истраживача ИИИ циклуса студија – новембар 2017. године.

Добитник престижне стипендије:

  • Фонд др Милан Јелић (Министарство науке и технологије Републике Српске) 2017. године – првопласиран на ранг листи.
  • Фонд др Милан Јелић (Министарство науке и технологије Републике Српске) године – првопласиран на ранг листи