OSNOVNI PODACI

Zeljko Stevic

Ime i prezime: Željko Stević

Datum rođenja: 17. 7. 1988.

Mjesto i država rođenja: Loznica, Srbija

Kontakt:

zeljko.stevic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; Stečena titula – diplomirani inženjer saobraćaja, godina 2011.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj; godina 2013.

Doktorski studij: Institucija – Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet Tehničkih nauka, Stečena titula Doktor nauka – Saobraćajno inženjerstvo, godina 2018.

Naziv završnog rada: Integrisani model vrednovanja dobavljača u lancima snabdevanja

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2013.; Institucija –Saobraćajni fakultet, Doboj.

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo, Godina izbora – 2018.; Institucija – Saobraćajni fakultet Doboj

OBJAVLJENI RADOVI

Član je naučnog odbora i rezenzent u većem broju časopisa i konferencija međunarodnog značaja. Objavio je preko 70 naučnih radova od kojih je trenutno 12 na prestižnoj SCI listi. Spisak radova, citata i međunarodno priznatih recenzija mogu se naći na sledećim linkovima:

Učešće u Uredničkom odboru časopisa:

  1. Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications (ORESTA) – Glavni i odgovorni urednik  http://www.oresta.org/index.php/oresta/EditorialTeam
  1. Modern Problems of Russian Transport Complex – Član uredničkog odbora https://transcience.ru/index.php/MPRTC/about/editorialTeam

Nagrade i priznanja:

  • Dobitnik medalje zasluga za narod u oblasti obrazovanja i nauke – 09.01.2018. godine.
  • Na 7. Festivalu nauke koji organizuje Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske proglašen za najboljeg mladog istraživača III ciklusa studija – novembar 2017. godine.

Dobitnik prestižne stipendije:

  • Fond dr Milan Jelić (Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske) 2017. godine – prvoplasiran na rang listi.
  • Fond dr Milan Jelić (Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske) godine – prvoplasiran na rang listi