ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Драгана Недић

Датум рођења: 12. 4. 1975.

Мјесто и држава рођења: Тузла, Босна и Херцеговина

Контакт:

dragana.nedic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Природно-математички факултет Бањалука; година 2003.

 Постдипломски студиј: Природно-математички факултет Нови Сад; година 2008.

 Докторски студиј:  Филозофски факултет Пале; Стечена титула– доктор математичких наука; година 2017.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Математичка анализа и примјене;  Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Математичка анализа и примјене;  Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

 Доцент: Ужа научна област – Математичка анализа и примјене;  Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Година 1998-2006. – Медицинска школа Добој;

Година  2006. – Саобраћајни факултет Добој.

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

М. Т. Пикула, В. М. Владичић, Д. Д. Недић, Inverse Sturm-Liouville problems with homogeneous delay, Siberian Mathematical Journal, Vol. 55, No. 2, pp. 301–308, 2014, UDC 517.95;

М. Аритоновић, Д. Недић, How to learn a linear function using GeoGebra matematical software, Зборник радова Конференције МИТ 2013. стр. 51-57, Врњачка Бања, Бечићи, ISBN 978-86-80795-20-1;

Драгана Недић, Знак и монотоност функције, International GeoGebra Conference for Southeast Europe, стр.150-155, ПМФ Нови Сад, 2011. ISBN 978-86-7031-189-3;

М. Аритоновић, Д.Херцег, Д. Недић, Complex numbers in matematicals package “GeoGebra” and “Mathematica, Зборник радова Конференције МИТ 2011. стр. 33-35, Врњачка Бања, Будва, ISBN 978-86-83237-90-6 (AU);

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Драгана Д. Недић, Миленко Т. Пикула, Рјешење инверзног задатка за оператор са хомогеним кашњењем асимптотским методом, Fourth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Proceedings, Trebinje,2014, Волуме II Требиње (2015), 347-362, ISBN 978-99976-600-4-6;

М. Т. Пикула, В. М. Владичић, Д. Д. Недић, Одређивање потенцијала  диференцијалног оператора типа Штурм-Лиувила са хомогеним кашњењем, Зборник радова са Друге математичке конференције Републике Српске, Требиње  (2013), 29-40, ISBN 978-99938-47-52-6;

Т. Пикула, O.Р. Марковић, Д. Д. Недић, Computations of first forced regularized trace Sturm-Liouville operator with homogeneous delay, Papaer proceedings, Business-technical college, Ужице (2012), 185–187; ISBN 978-86-83573-28-8;

 Драгана Недић, Обрада експоненцијалне функције у проблемској настави-модел интерактивног учења, Образовна технологија, 1/2011, YU ISSN 1450-9407, UDC: 371.315, str. 79-86, Центар за образовну технологију, Београд (2011)

Драгана Недић, Ставови ученика према математици и њихов успјех, Настава, научни, стручни и информативни часопис стр.151- 160, РПЗ Бања Лука, 2009. YU ISSN 0352-3403

ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ

Драгана Недић, Збирка задатака, Репетиториј ријешених испитних задатака из Математике, Саобраћајни факултет Добој, 2011. ISBN 978-99955-36-27-5