OSNOVNI PODACI

Ime i prezime: Dragana Nedić

Datum rođenja: 12. 4. 1975.

Mjesto i država rođenja: Tuzla, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

dragana.nedic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Prirodno-matematički fakultet Banjaluka; godina 2003.

 Postdiplomski studij: Prirodno-matematički fakultet Novi Sad; godina 2008.

 Doktorski studij:  Filozofski fakultet Pale; Stečena titula– doktor matematičkih nauka; godina 2017.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Matematička analiza i primjene;  Godina izbora – 2008; Institucija – Saobraćajni fakultet Doboj.

Viši asistent (reizbor): Uža naučna oblast – Matematička analiza i primjene;  Godina izbora – 2016; Institucija – Saobraćajni fakultet Doboj.

 Docent: Uža naučna oblast – Matematička analiza i primjene;  Godina izbora – 2017; Institucija – Saobraćajni fakultet Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godina 1998-2006. – Medicinska škola Doboj;

Godina  2006. – Saobraćajni fakultet Doboj.

 OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

M. T. Pikula, V. M. Vladičić, D. D. Nedić, Inverse Sturm-Liouville problems with homogeneous delay, Siberian Mathematical Journal, Vol. 55, No. 2, pp. 301–308, 2014, UDC 517.95;

M. Aritonović, D. Nedić, How to learn a linear function using GeoGebra matematical software, Zbornik radova Konferencije MIT 2013. str. 51-57, Vrnjačka Banja, Bečići, ISBN 978-86-80795-20-1;

Dragana Nedić, Znak i monotonost funkcije, International GeoGebra Conference for Southeast Europe, str.150-155, PMF Novi Sad, 2011. ISBN 978-86-7031-189-3;

M. Aritonović, D.Herceg, D. Nedić, Complex numbers in matematicals package “GeoGebra” and “Mathematica, Zbornik radova Konferencije MIT 2011. str. 33-35, Vrnjačka Banja, Budva, ISBN 978-86-83237-90-6 (AU);

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Dragana D. Nedić, Milenko T. Pikula, Rješenje inverznog zadatka za operator sa homogenim kašnjenjem asimptotskim metodom, Fourth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, Proceedings, Trebinje,2014, Volume II Trebinje (2015), 347-362, ISBN 978-99976-600-4-6;

M. T. Pikula, V. M. Vladičić, D. D. Nedić, Određivanje potencijala  diferencijalnog operatora tipa Šturm-Liuvila sa homogenim kašnjenjem, Zbornik radova sa Druge matematičke konferencije Republike Srpske, Trebinje  (2013), 29-40, ISBN 978-99938-47-52-6;

T. Pikula, O.R. Marković, D. D. Nedić, Computations of first forced regularized trace Sturm-Liouville operator with homogeneous delay, Papaer proceedings, Business-technical college, Užice (2012), 185–187; ISBN 978-86-83573-28-8;

 Dragana Nedić, Obrada eksponencijalne funkcije u problemskoj nastavi-model interaktivnog učenja, Obrazovna tehnologija, 1/2011, YU ISSN 1450-9407, UDC: 371.315, str. 79-86, Centar za obrazovnu tehnologiju, Beograd (2011)

Dragana Nedić, Stavovi učenika prema matematici i njihov uspjeh, Nastava, naučni, stručni i informativni časopis str.151- 160, RPZ Banja Luka, 2009. YU ISSN 0352-3403

OBJAVLJENE KNJIGE

Dragana Nedić, Zbirka zadataka, Repetitorij riješenih ispitnih zadataka iz Matematike, Saobraćajni fakultet Doboj, 2011. ISBN 978-99955-36-27-5