ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Tanja Petrovic

Име и презиме: Тања Петровић

Датум рођења: 05.08.1978.

Мјесто и држава рођења: Грачаница, БиХ

E mail: tanja.petrovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Универзитет у Бањалуци, Филозофски факултет Бањалука;

Стечена титула: Професор енглеског језика и књижевности;  година 2002.

Постдипломски студиј: Институција: Универзитет у Бањалуци, Филозофски факултет Бањалука;

Стечена титула: Магистар филолошких наука; година 2009.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Наставник страног језика и вјештина: Ужа научна област – Специфични језици – Англистика; Година избора – 2009, 2014, 2019; Институција –Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факлтет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 6 научних/стручних радова.

Списак радова може се наћи на следећем линку: