ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Tanja Petrovic

Име и презиме: Taња Петровић

Датум рођења: 5. 8. 1978.

Мјесто и држава рођења: Грачаница, Босна и Херцеговина

Контакт:

tanja.petrovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Филозофски факултет, Бања Лука; година 2002..

Постдипломски студиј: Институција – Филозофски факултет, Бања Лука; година 2009.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Наставник страног језика: Ужа научна област – Језици и књижевност, специфични језици; Година избора –2009.; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Наставник страног језика: Ужа научна област – Језици и књижевност, специфични језици; Година избора – 2014; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Наставник страног језика: Ужа научна област – Језици и књижевност, специфични језици- англистика; Година избора – 2019; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

У оквиру свог рада била је ангажована на сљедећим радним мјестима: Гимназија “Јован Дучић”, Добој, 2001–2002, професор енглеског језика и књижевности; стални судски тумач за енглески језик на основу Рјешења Министарства правде, бр. 01/2-704-41/02 од 29. 10. 2003; Приватна школа енглеског језика “Oxford”, Добој, 2002–2007, професор енглеског језика и књижевности; Економско-трговинска школа, Добој, 2003–2004, професор енглеског језика и књижевности; Виша техничка школа, Добој, 2004–2007, предавач енглеског језика на предмету Енглески језик; Саобраћајни факултет, Добој, од 2007 – предавач енглеског језика на предметима Енглески језик 1, Енглески језик 2 и Енглески језик 3; Економски факултет Брчко, школске 2008/09. и 2009/10. године предавач енглеског језика на предметима Енглески језик 1, Енглески језик 2; ментор професорима енглеског језика за полагање стручног испита за самостално извођење наставе.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Петровић, Т.: „Утицај старосне доби на учење страног језика“, часопис „Узданица“, година VI, бр. 1, Педагошки факултет, Јагодина, 2009, стр. 186–191;

Јотановић, Г., Јаушевац, Г., Петровић, Т.: „Примјена интернет-технологија у систему образовања“, ЈИСА ДИЦГ, 15. конгрес, Херцег Нови, јуни 2010.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Петровић, Т.: „Мотивација као фактор у настави страног језика“, радови Филозофског факултета, Пале, бр. 11, том 1, Источно Сарајево, 2009, стр. 287–295;

Петровић Т., Илић, С.: „Настава енглеског језика за дјецу са посебним потребама“, „Значења“, Добој, 2009, стр. 191–197;

Петровић, Т.: „Енглески језик на Саобраћајном факултету у Добоју“, Трећи међународни научно-стручни скуп

„Едукација наставника за будућност“, Зеница, 2010, Зборник Педагошког факултета у Зеници, 2011, стр. 525–531.