ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Aleksandar Stjepanovic

Име и презиме: Александар Стјепановић

Датум рођења: 05.10.1970.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: aleksandar.stjepanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција Електротехнички факултет у Бања Луци;

Стечена титула дипломирани инжењер електротехнике година 1996.

Постдипломски студиј: Институција – Електротехнички факултет у Бања Луци;

Стечена титула магистар електротехничких наука година 2010.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула доктор техничких наука година 2015.

Назив завршног рада: Мултимедијалне апликације са мултимодалним интеракцијама интелигентних транспортних система и просторне информационе инфраструктуре.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – електронски системи; Година избора – 2010;

Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – електронски системи; Година избора – 2015; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2021; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 50 научних радова од којих је тренутно 2 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: