ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Aleksandar Stjepanovic

Име и презиме: Александар Стјепановић

Датум рођења: 5. 10. 1970.

Мјесто и држава рођења: Добој, СФРЈ

Контакт:

aleksandar.stjepanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Електротехнички факултет, Бањалука; година 1996.

Постдипломски студиј: Институција – Електротехнички факултет, Бањалука; година 2010.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Добој; година 2015; Стечена титула – доктор техничких наука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Електроника и електронски системи; Година избора – 2011; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2016; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1996–2001. запослен у АД „Трудбеник“ Добој; 2001–2002; „Елта кабел“ д.о.о Добој; 2008. „Елнос БЛ“, Бањалука; 2008 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Aleksandar Stjepanović, Milorad Banjanin, Ferid Softić, Zlatko Bundalo, Miroslav Kostadinović: „Implementation of autonomus solar systems for power supply of transport facilities“, Journal of Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Vol. 18, No. 1, 2014; ISSN 2303-4009 (on-line), 2014;

Aleksandar Stjepanović, Milorad Banjanin: „Distributed Multimedia Information System for Traffic Monitoring and Managing“, International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated Learning“ IDEAL, 10–12. september, Spain, 2014, pp. 475–483, Springer; ISBN 978-3-319-10839-1;

Aleksandar Stjepanović, Milorad Banjanin, Ferid Softić, Zlatko Bundalo, Miroslav Kostadinović: „Implementation of autonomus solar systems for power supply of transport facilities”, 18 th International Research/Expert Conference – Trends in the Development of machine and associated technology, ТМТ Proceedings, Budapest, Hungary, 10–12. september, Year 18, No.1, 2014; ISSN: 1840-4944;

A. Stjepanović, F. Softić, Bundalo, Z., Stjepanović, S.: „Solar Tracking System and Modelling of PV Module“, Proceedings of International Conference MIPRO, Opatija, Croatia, May 2010, pp. 131–135;

Stjepanović, A., Stjepanović, S., Softić F., Bundalo Z.: „Photovoltaic power sources in small electric vehicles”, 1st International Electromobility Congres in Prague, 12–15. 5. 2011, Prague, Czech Republic;

Ferid Softić, Zlatko Bundalo, Željko Blagojević, Aleksandar Stjepanović, „Listening of Sound Files Using Mobile Phones Without Hearing Aid Devices for Persons with Damaged Hearing”, Dvajsto mednarodno Elektrotehniško in računalniško konferenca ERK2011, Portorož, Slovenija, 19–21. 9. 2011.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Aleksandar Stjepanović, Miroslav Kostadinović, Perica Gojković, Zlatko Bundalo, Ferid Softić: „Unapređenje integrisanih sistema na bazi gorivih i solarnih ćelija u svrhu povećanja iskoristivosti alternativnih izvora energije“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Doboj, 22. i 23. novembar 2013;

Aleksandar Stjepanović, Milorad K. Banjanin: „Implementacija multimedijalnih WEB-aplikacija u inteligentnim transportnim sistemima“, XII mеđunarodni naučno-stručni simpozijum „Infoteh–Jahorina 2013“, Vol. 12, Mart 2013; ISBN 978-99955-763-1-8, pp. 900–903.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у пројекту „Набавка опреме за формирање и тестирање фотонапонског система за напајање електричном енергијом“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2009–2010; „Увођење и тестирање фотонапонских модула у аутономним соларним системима за независно енергетско напајање“, 2010–2011, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске; „Интеграција бежичних и жичаних индустријских мрежа базирана на HART концепту“, Саобраћајни факултет Добој и Министарство науке и технологије Републике Српске, 2010–2011, „Израда елабората за унапређење интегрисаних система на бази горивих и соларних ћелија у сврху повећања искористивости алтернативних извора енергије на подручју Републике Српске“.