OSNOVNI PODACI

Svetlana Terzic

Ime i prezime: Svetlana Terzić

Datum rođenja: 2. 6. 1975.

Mjesto i država rođenja: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Kontakt:

svetlana.terzic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo, Pale; godina 2002.

Postdiplomski studij: Institucija – Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo, Pale; godina 2009.

Doktorski studij: Institucija – Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina; godina 2014.

IZBORI U ZVANJA

Stručni saradnik: Uža naučna oblast – Marketing; Godina izbora – 2005; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Viši asistent: Uža naučna oblast – Marketing; Godina izbora – 2010; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Docent: Uža naučna oblast – Marketing; Godina izbora – 2014; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

 STRUČNA BIOGRAFIJA

U periodu od 10. 7. 2002. do 25. 5. 2005. radi u AD „Trudbenik“, Doboj u Sektoru marketinga i finansijsko-računovodstvenom sektoru,

Od 27. 9. 2005. do 30. 11. 2006.  zaposlena u Višoj tehničkoj školi Doboj kao stručni saradnik

– Na Saobraćajnom fakultetu, Doboj, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, od 1. 12. 2006. do  4. 5. 2010 – stručni saradnik, od 4. 5. 2010. do 18. 12. 2014 – viši asistent i od 18. 12. 2014.  do danas – docent.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Ratko Đuričić, Svetlana Terzić: „Modeli organizacione strukture željeznice prilagođeni za tržišne uslove privređivanja“, Mašinski fakultet, Niš, 2006.  ISBN 86-80587-59-1.

 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Ratko Đuričić, Svetlana Terzić: „Primjena višestrukog kontigentnog modela u modeliranju organizacije željeznice“, Saobraćajno-tehnički fakultet, Doboj, II međunarodno savjetovanje „Informatika u poslovnom menadžmentu i komunikacijama“ (str. 153–160), Teslić, 2006; ISBN 9938-815-3-8;

Marko Subotić, Dragan Đuranović, Svetlana Terzić: „ E-logističke performanse u službi kontrole robnih tokova u saobraćaju i transportu“, Doboj, II međunarodni naučni simpozijum, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2009“, str. 262–272; ISBN 978-99955-36-18-3;

Svetlana Terzić: „Uloga i značaj robne marke u savremenim marketing-uslovima poslovanja preduzeća“, Zbornik radova, Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo, br. 4. Pale, 2010, str. 253–269; ISSN 1986-6690;

Svetlana Terzić: „Intelektualni kapital – indikator stvaranja vrijednosti i konkurentske prednosti preduzeća“, Ekonomski fakultet, Istočno Sarajevo, Pale, 2012, ISSN 1986-6690;

Svetlana Terzić: „Uloga i značaj javno-privatnog partnerstva“, „SVAROG“, časopis za društvene i prirodne nauke, Nezavisni univerzitet, Banja Luka, br. 7; 2013, str. 305–317; ISSN 1986-8588.