ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zoran Curguz

Име и презиме: Зоран Ћургуз

Датум рођења: 20.05.1971.

Мјесто и држава рођења: Сански Мост, СФРЈ

E mail: zoran.curguz@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Природно-математички факултет, Бањалука;

Стечена титула: Дипломирани физичар, година 2000.

Постдипломски студиј: Институција – Технички факултет Михајло Пупин, Зрењанин;

Стечена титула : Магистар техничких наука; година 2009.

Докторски студиј: Институција –  Природно-математички факултет, Крагујевац;

Стечена титула:  Доктор физичких наука;  година 2014.

Назив завршног рада: Мерење и анализа концентрације радона пасивном и активном методом на подручју Града Бања Лука.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Биофизика; Година избора – 2009;

Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Нуклеарна физика; Година избора – 2014;

Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Нуклеарна физика; Година избора – 2019; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 60 научна рада од којих је тренутно 18 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: