ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Mesud Ajanovic

Име и презиме: Месуд Ајановић

Датум рођења: 20.03.1968.

Мјесто и држава рођења: Тешањ; Босна и Херцеговина

E mail: mesud.ajanovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Машински факултет Сарајево, Универзитет у Сарајеву;

Стечена титула: Дипломирани инжењер машинства- смјер: Мотори и Возила, година 1994.

Постдипломски студиј: Машински факултет у Зеници, Универзитет у Сарајеву;

Стечена титула: Магистар техничких наука , година 2003.

Докторски студиј: Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву;

Стечена титула: Доктор техничких наука, година 2012.

Назив завршног рада: Развој модела за оцјену квалитета услуге сервиса за моторна возила

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Механика; Година избора – 2004.; Институција: Машински факултет Тузла, Универзитет у Тузли (Одлука Сената: 03-4420-1/04).

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2007.; Институција –Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (Одлука Сената:124-ИИ/07).

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012.; Институција –Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (Одлука Сената: 01-C-114-VIII/12).

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017.; Институција –Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву (Одлука Сената: 01-Ц-13-XXВИИ/17).

Редовни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2023.;

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 36 научних радова од којих је тренутно 7 на  SCI листи.