ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Tihomir Djuric

Име и презиме: Тихомир Ђурић

Датум рођења: 9. 3. 1963.

Мјесто и држава рођења: Травник, Босна и Херцеговина

Контакт:

tihomir.djuric@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Сарајево; година 1990.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Београд; година 2002.

Докторски студиј: Институција – Факултет техничких наука, Нови Сад; година 2012.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2008; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2012; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство (Друмски и градски саобраћај); Година избора – 2017; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Радио на сљедећим радним мјестима: Општина Травник, 1991–1992; Општина Травник, 1991–1992; Министарство унутрашњих послова Републике Српске, 1998–2006; Висока школа унутрашњих послова, Бања Лука, 2005–2008; Центар јавне безбједности, Бања Лука, 2006–2008; Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет у Добоју, 2008. године до данас.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Đurić, D. Danojević, S. Petković, D. Stoisavljević i M. Balaban: “Traffic injuries in the Republic of Srpska“, World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, June 6-9, 2004, Abstract No. 1781 – Accepted Abstract Notification; pp. 1385–1396;

Đurić, T. i Popović, Đ. (2013): THE INFLUENCE OF SPEED ON TRAFFIC SAFETY – RESEARCH ON DRIVERS’ PERCEPTIONS, TTEM – Tehnics Tehnologies Education Menagement, Vol. 8, No. 3, 2013. pp 1418–1430; ISSN: 1840–1503 (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded); (Impact Factor: 0.414);

Đurić T., Đozo, V., Popović, Đ., Milošević, G. (2013): THE ASSESSMENT OF DRIVERS’ WHEN USING RAILROAD CROSSINGS, TTEM – Tehnics Tehnologies Education Menagement, Vol. 9. No 1, 2014, pp 50–59; ISSN: 1840–1503 (Časopis indeksiran u Science Citation Index Expanded); (Impact Factor: 0.414);

Džefić, E., Đurić, T., Milošević, G. (2014): “Sudar sa pješakom i odbačaj pješaka na drugo vozilo, XIII simpozijum „Vještačenje saobraćajnih nezgoda i prevare u osiguranju”, Divčibare, (Zbornik radova, 101–114).

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Danojević, D., Đurić, T.: “Saobraćajni akcidenti u okviru kontrole nad faktorima rizika i životne sredine”, Integrisani plan za javno zdravstvo: „NEAP” u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, 2002, pp. 218–229;

T. Đurić, Okanović, A. Baličevac, E. Kovačević (2013): “Upravljanje brzinama u saobraćaju primjenom adekvatne kontrole brzine”, IV savjetovanje sa međunarodnim učešćem “Mobilnost i sigurnost cestovnog prometa”, Vlašić, 2013, Zbornik radova, 372–380);

Đurić, T. (2013): “Uticaj drumskog saobraćaja na visinu buke u bezbjednosti saobraćaja”, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija”, Doboj, Zbornik radova, 125–133;

Marić, B., Žigić, J., Đurić, T. (2013): „Analiza bezbjednosti saobraćaja na području CJB Doboj“, Zbornik radova, „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, II stručni seminar sa međunarodnim učešćem, Ministarstvo saobraćaja i veza, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Banja Luka. ISBN 978-99938-615-3-9.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Активно учествовао у пројекту „Продужите линију живота, вежите појас“, основни показатељи стања и теденција у безбједности саобраћаја у Републици Српској у периоду 1998–1999; ЦИБС Београд, Београд, 2000,

и пројекту „Здравље за све“ – Саобраћај и здравље; Перспективе здравља у 21. вијеку, Влада Републике Српске (МУП и Министарство здравља Републике Српске), Бања Лука, 2003.