Asib Alihodzic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Асиб Алихоџић

Датум рођења: 15. 8. 1952.

Мјесто и држава рођења: Корита, Бијело Поље, Црна Гора

Контакт: asib.alihodzic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Технички факултет, Чачак; година 1990.

Постдипломски студиј: Институција – Технички факултет, Чачак; година 1999.

Докторски студиј: Институција – Технички факултет, Зрењанин; година 2004.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Машинство; Година избора – 2009; Институција –Саобраћајни факултет, Добој.

Ванредни професор:Транспортно инжењерство; Година избора – 2015; Институција –Саобраћајни факултет, Добој.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1973. почиње с радом у Застави „Рамиз Садику“ у Пећи. Од 1979. године запошљава се као професор у Техничкој школи, а 2004. на Економском факултету у Пећи. Године 2005. ради на Вишој техничкој школи, а од 2006. на Саобраћајном факултету у Добоју.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Prof. dr sc. Armand Krasniqi, prof. dr Asib Alihodžić: „Ugovor o međunarodnoj špediciji – pravno-regulativni dokumenat i mogućnost za razvoj međunarodnog biznisa“ – Drugi hrvatski kongres o ruralnom turizmu s međunarodnim sudjelovanjem u Malom Lošinju od 21. do 25. travnja/aprila 2010;

Alihodžić, A.: „Metodologija istraživanja uticajnih faktora na efikasnost poslovno-proizvodnih sistema, VIII međunarodna konferencija fleksibilne tehnologije, Novi Sad, 2003, Zbornik radova

Mikić, D., Alihodžić A., Milekić, M., Pejić, V.: „Problematika automatizacije upravljanja kvalitetom na nivou preduzeća“, 33. Jupiter konferencija sa međunarodnim učešćem, Zlatibor,  maj 2007;

Mr sc. Esad Mušanović, dipl. ing. saobraćaja, prof. dr Boško Mišić, prof. dr Asib Alihodžić:Naponsko deformaciono stanje pneumatika na damperima u eksploatacionim uslovima“, Saobraćajno-tehnički fakultet u Doboju, Opatija, Republika Hrvatska, 2012.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Prof. dr Ratko Đuričić, prof. dr Asib Alihodžić, prof. dr Boško Mišić, mr Vlastimir Pejić: „Modeli organizacione strukture željeznice bazirani na smjernicama evropskih direktiva – Prvo savjetovanje sa međunarodnim učešćem “Transport i savremeni uslovi poslovanja“, 2010, Saobraćajni fakultet u Travniku – Vlašić;

Dr Almir Alihodžić, dr Saša Muminović, dr Majca Dušica-Zajec, prof. dr Asib Alihodžić: „Finansijski aspekti i podizanje konkurentnosti kroz primjenu paradigme održivog razvoja malih i srednjih poduzeća jugoistočne Evrope, Međunarodna konferencija „Razvoj poslovanja“, 2010, Ekonomski fakultet u Zenici;

Prof. dr Asib Alihodžić, mr S. Mušanović, E. Mušanović. M. Jusić, L. H. Mustafić: „Transport jalovine željezničkim vagonima sa separacije na otkop “Banovići“, SOIT, 2012., Saobraćajni fakultet u Doboju, 2012;

Mr sc. Safer Mušanović, dipl. ing. maš., prof. dr Asib Alihodžić, dipl. ing. maš., mr sc. Esad Mušanović, dipl. ing. saobr.: “Prilog istraživanja uticajnih faktora na efektivnost i efikasnost proizvodnje uglja u RMU „Banovići“ d.d., Simpozijum ekoloških nauka „EOR – 2012“ Ekologija i održivi razvoj, Vlašić–Travnik, Bosna i Hercegovina, 2012;

Asib Alihodžić, Saobraćajni fakultet, Doboj, Safer Mušanović, dipl. inž. maš., Esad Mušanović, dipl. inž. saobr., Abdulah Jusić, dipl. inž. rud., Lejla Mustafić, dipl. ecc.: Optimalizacija kamionskog transporta u RMU „Banovići“, Naučni skup SOIT, 2012, Saobraćajni fakultet, Doboj, 23–24. novembar 2012;

Esad Mušanović, dipl. inž. saobr., Radisav Mišić, Asib Alihodžić: „Primjena infracrvene termografije u ranom defektovanju kvarova na motornim vozilima, Saobraćajni fakultet, Doboj, Naučni skup „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 22–23. novembar 2013.

Esad Mušanović, Asib Alihodžić, Boško Mišić, Lejla H. Mustafić: „Drumski saobraćaj kao izvor zagađenja vazduha, Stručna konferencija „Bezbjednost u saobraćaju”, Doboj, 7. i 8. juni 2013; ISBN 978-99955-36-33-6  COBBISS.BH-ID  3352600. Zbornik radova, str.155–163;

Asib Alihodžić, Lejla Skopljak, Lejla H. Mustafić, Bojana Gojković: „Sistem nagrađivanja u akademskoj zajednici profesor–student”, Peta međunarodna konferencija „Internacionalni univerzitet”, Travnik, Vlašić, 2014; Peto međunaraodno savjetovanje “Savremeni trendovi u saobraćaju, logistici u funkciji”.