ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Borislav Gojkovic

Име и презиме: Борислав Гојковић

Датум рођења: 27. 10. 1950.

Мјесто и држава рођења: Какмуж, општина Петрово, СФРЈ

Контакт:

borislav.gojkovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Машински факултет Универзитета у Сарајеву; година 1975.

Постдипломски студиј: Институција – Машински факултет Универзитета у Српском Сарајеву; година 2003.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Стечена титула: доктор техничких  наука; година: 2009.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2007; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2009; Институција – Саобраћајни факултет, Добој,

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2015; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Божичковић, Р., Гојковић, Б.: Lean concept in a supply chain, Internacionalna konferencija, „TMT 2006“, Barcelona;  (ISBN 9958-617-30-7);

Гојковић, Б., Јовановић, М.: Мјерење задовољства корисника жељезничких услуга, „QUALITY 2007“, Неум,  стр. 367–372; (ISSN 1512-9268) ,

Гојковић, Б., Јовановић, М.: Квалитет одржавања електронског система осигурања жељезничке станице „QUALITY 2009“, Неум, стр. 359–364;  (ISSN 1512-926).

 ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

 Гојковић, Б., Торовић, Т.: Анализа непоузданости мјерења при контроли кочница на техничком прегледу возила , стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2010“, Теслић, стр.71

Гојковић, Б: Анализа трошења бандажа точкова електролокомотива“, 1. конференција „ОДРЖАВАЊЕ 2010“, Зеница 10-13 јуни 2010, стр. 167-172 (ISSN 1986-583X)

Гојковић, Б., Софренић, Г.: Одржавање кочница теретних кола и провођење програма минималних испитивања истих у складу са објавама УИЦ, III  Међународни симпозијум Нови Хоризонти 2011, Добој, стр.76 (ISBN 978-99955-36-28-2)

Гојковић, Б., Ђукић, Б. Милутиновић, С.: „Нека нова рјешења уређаја за течни нафтни гас“, стручни скуп „Технички прегледи возила Републике Српске 2012“, Теслић, стр. 101;

Гојковић, Б., Ђурић, С.: Могућност примјене рециклираних отпадних пнеуматика у производима на саобраћајницама, међународни научно-стручни скуп „Саобраћајнице и оптимизација транспорта 2012“, Добој, стр 131 (ISBN 978-99955-36-6);

Гојковић, Б., Гојковић, П., Ђурић, С.: „Приједлог организационог модела производног система управљања саобраћајним средствима на жељезницама на крају животног вијека“, IV међународни симпозијум „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација 2013“,  Добој, стр. 274;  (ISBN 978-99955-36-45-9);

Костадиновић, М., Бундало, З., Вујичић, А., Гојковић, Б., Стјепановић, А., Гојковић, П.: „Пројектовање интегрисане жичано-бежичне комуникационе мреже базиране на HART протоколу“, Трећа конференција „Одржавање 2014“, Зеница, 10–13. јуни 2014, стр. 265–268;  (ISBN 1986-583X).

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник пројекта „Тестирање и увођење модификованог ПИД регулатора у бежичним индустријским мрежама базираним на HARD протоколу 2014”.