OSNOVNI PODACI

Borislav Gojkovic

Ime i prezime: Borislav Gojković

Datum rođenja: 27. 10. 1950.

Mjesto i država rođenja: Kakmuž, opština Petrovo, SFRJ

Kontakt:

borislav.gojkovic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu; godina 1975.

Postdiplomski studij: Institucija – Mašinski fakultet Univerziteta u Srpskom Sarajevu; godina 2003.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Stečena titula: doktor tehničkih  nauka; godina: 2009.

IZBORI U ZVANJA

Viši asistent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2007; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2009; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj,

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2015; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Božičković, R., Gojković, B.: Lean concept in a supply chain, Internacionalna konferencija, „TMT 2006“, Barcelona;  (ISBN 9958-617-30-7);

Gojković, B., Jovanović, M.: Mjerenje zadovoljstva korisnika željezničkih usluga, „QUALITY 2007“, Neum,  str. 367–372; (ISSN 1512-9268) ,

Gojković, B., Jovanović, M.: Kvalitet održavanja elektronskog sistema osiguranja željezničke stanice „QUALITY 2009“, Neum, str. 359–364;  (ISSN 1512-926).

 OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

 Gojković, B., Torović, T.: Analiza nepouzdanosti mjerenja pri kontroli kočnica na tehničkom pregledu vozila , stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2010“, Teslić, str.71

Gojković, B: Analiza trošenja bandaža točkova elektrolokomotiva“, 1. konferencija „ODRŽAVANJE 2010“, Zenica 10-13 juni 2010, str. 167-172 (ISSN 1986-583X)

Gojković, B., Sofrenić, G.: Održavanje kočnica teretnih kola i provođenje programa minimalnih ispitivanja istih u skladu sa objavama UIC, III  Međunarodni simpozijum Novi Horizonti 2011, Doboj, str.76 (ISBN 978-99955-36-28-2)

Gojković, B., Đukić, B. Milutinović, S.: „Neka nova rješenja uređaja za tečni naftni gas“, stručni skup „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2012“, Teslić, str. 101;

Gojković, B., Đurić, S.: Mogućnost primjene recikliranih otpadnih pneumatika u proizvodima na saobraćajnicama, međunarodni naučno-stručni skup „Saobraćajnice i optimizacija transporta 2012“, Doboj, str 131 (ISBN 978-99955-36-6);

Gojković, B., Gojković, P., Đurić, S.: „Prijedlog organizacionog modela proizvodnog sistema upravljanja saobraćajnim sredstvima na željeznicama na kraju životnog vijeka“, IV međunarodni simpozijum „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2013“,  Doboj, str. 274;  (ISBN 978-99955-36-45-9);

Kostadinović, M., Bundalo, Z., Vujičić, A., Gojković, B., Stjepanović, A., Gojković, P.: „Projektovanje integrisane žičano-bežične komunikacione mreže bazirane na HART protokolu“, Treća konferencija „Održavanje 2014“, Zenica, 10–13. juni 2014, str. 265–268;  (ISBN 1986-583X).

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Učesnik projekta „Testiranje i uvođenje modifikovanog PID regulatora u bežičnim industrijskim mrežama baziranim na HARD protokolu 2014”.