Marko Vasiljevic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Марко Васиљевић

Датум рођења: 28.11.1962.

Мјесто и држава рођења: Зарјеча,  Добој, Босна и Херцеговина

Контакт: marko.vasiljevic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Сарајево; година1988.

Постдипломски студиј: Институција –Технички факултет„Михајло Пупин“, Зрењанин; година 2003.

Докторски студиј:Институција –Технички факултет„Михајло Пупин“, Зрењанин; година2005.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2008; Институција –Саобраћајни факултет, Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2013; Институција –Саобраћајни факултет, Добој.

Редовни професор: Ужа научна област- Транспортно инжењерство; Година избора – 2019; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Године 1989.почиње с радом у ЖТО Сарајево – СТД (данас ЖРС Добој). Од 2007. године запошљава се на Саобраћајном факултету у Добоју.На основним студијама изводи наставу на предметима Логистика у саобраћају, Логистички центри, Логистички контролинг, Вертикални транспорт, Жељезничка возила, Испитивање пруга и возила, а нa магистарским и мастер-студијама Технологије интегралног транспорта, Логистички центри и Планирање и пројектовање логистичких центара.У периоду од 2008. до 2011. године упоредо обавља дужност в.д. директора Више техничке школе, све до престанка њеног рада.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Stojković, D., Đorđević, D.,Vasiljević, M..„Customer relationship management concept modelling as function of quality improvement“, Journal of society for development of teaching and business processes in new enviroment in BiH, 2010,(106-122).

Vesković, S., Belošević, I., Milinković, S., Pavlović, N., Vasiljević, M.: The importance of regional railway lines revitalization for corridor X in the Republic of Serbia“, 3. međunarodna naučno-stručna konferencija „KORIDOR 10 – održivi put integracija“, Beograd, 2012,str.25–32; ISSN 1847-6880 02512;

Janković, S., Mladenović, S.,Vasiljević, M., Branović, I., Vesković, S.:„A Methodology of Developing Interoperabile Electronic Business in the Transport Sector“,XLVIII Internacional Scientific Conference on Information, Communication ond Energy Systems and Tehnologies ICEST 2013. Ohrid, June 26.through 29. 2013. Praeedings of Papers, Volume 2, Faculty of Tecnical Sciences-Bitola Macedonia, Facultyof Egineering – Niš, Faculty of Comunications and Comunication Tecnologies – Sofia, pp. 515–518, Ohrid, Republic Macedonia, 25–27.6. 2013; ISSN 978-9989-786-89-1. COBISS MK-ID: 94746890;

Vesković, S., Maksić, G., Vasiljević, M.,Stojić, G., Railić, S.:„Modelling and design facilities for dealing with dangerous goods on railway“,Procedings/XVI Scientific – Expert Conference on Railways RAILCON 14, Octobar9–10, 2014 Niš,str.81–85. COBISS.SR-ID 210153228.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Vasiljević, M.,Mikanović, B.:„Uloga logističkih centara u konsolidaciji i kooperaciji tokova“, Zbornik radova,IVmeđunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2013; 22. i 23. novembar 2013, str. 364–368; ISBN 978-99955-36-45-9  COBISS,BH-ID 4014104;

Lazić, D., Vasiljević, M.,„Primjena logističkog outsqurcinga kao osnov poslovanja savremenih logističkih centara“, Zbornik radova,IVmeđunarodni simpozijum saobraćaja i komunikacija „Novi horizonti 2013“, Saobraćajni fakultet, Doboj, 2013; 22. i 23. novembar 2013, str. 518–523. ISBN 978-99955-36-45-9  COBISS,BH-ID 4014104;

Tešanović, D., Puzić, N., Vasiljević, M.,Jovanović, R.,“ Recycling the vital sets of the railway vehicles and track geometry, as an economical way of business of the railway,Procedings of the II International Sceintific Conference “ Conference on Mechanical Enginering Technologies and Applications” COMET-a 2014, Est Sarajevo – Jahorina 02-05 Decembar 2014. Str. 371 – 380.ISBN 978-99976-623-1-6 COBISS.RS-ID4642584

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Учесник у више пројеката организације жељезничког саобраћаја и                организације предузећа Жељезнице Републике Српске, Учеснисник у пројекту Министарства просвјете и културе Р.С. “Лиценцирања чланова комисије за полагање возачких испита”

Члан листе експерата Савјета за развој високог образовања и осигурања квалитетаР.С., те оцјењивач Система менаџмента безбиједности информација према захтјевима ISO/IEC 27001:2005

Консултант у пројекту„Feasibility study for Logistic Center and intermodal Terminal at Vrsac“, Саобраћајни факултет, Београд, 2014