Ratko Djuricic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Ратко Ђуричић

Датум рођења: 29.10.1961. год.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: ratko.djuricic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Београд;

Стечена титула, дип.инж. за жељезнички саобраћај и транспорт  година 1987.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Београд

Стечена титула –магистар техничких наука  година 2002.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Београд;

Стечена титула – доктор техничких наука  (област саобрћаја)  година 2005.

Назив завршног рада: Развој модела организације жељезнице.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2006; Институција – Саобраћајни факултет у Добоју.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2006; Институција – Саобраћајни факултет у Добоју.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 50.  научних радова од којих је тренутно 2  на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: