Ratko Djuricic

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Ратко Ђуричић

Датум рођења: 29. 10. 1961.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт: ratko.djuricic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Београд; година 1987.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Београд; година 2002.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет, Београд; година 2005. Стечена титула – доктор техничких наука

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2006; Институција – Саобраћајни факултет, Добој;

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; година избора 2011; Институција – Саобраћајни факултет, Добој.

Редовни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; година избора 2017; Институција – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву.

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Година 1986–1988 – ЖТП Сарајево; 1988–2004 – Жељезнички институт КИБЕРНЕТИКА, Добој; Жељезнице Републике Српске – шеф Службе за развој, помоћник и савјетник генералног директора; Жељезнички сектор Босне и Херцеговине – главни менаџер за развој информационих система; 2004–2006 – Виша техничка школа Добој, 2006 – Саобраћајни факултет, Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА

Др Ратко Ђуричић: “Вишекритеријумско одлучивање у избору редослиједа оправке теретних кола на Жељезницама Републике Српске“, научни скуп „Transportation and communications 2000”, Охрид, 2000;

Др Зоран Аврамовић, др Ратко Ђуричић: Railway development strategy of the Republic of Srpska, „Подтверждение соответствия на железнодорожном транспорте. Передовой опыт и направления развития”, 3-ая международная научно–практическая конференция „Сертификация, диагностика и безопасность железнодорожного транспорта”, Украина, г. Ялта, 22–25. мая 2007;

Др Зоран Аврамовић, др Ратко Ђуричић: Railway development strategy of the Republic of Srpska, „Подтверждение соответствия на железнодорожном транспорте. Передовой опыт и направления развития”, 3-ая международная научно–практическая конференция „Сертификация, диагностика и безопасность железнодорожного транспорта”, Украина, г. Ялта, 22–25. мая 2007;

Др Ратко Ђуричић: „Модели организационе структуре жељезнице прилагођени за тржишне услове привређивања“, научни скуп „ЗЕЛКОМ 2008“,  Ниш, 2008.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

Ратко Ђуричић, Бранислав Бошковић: „Промјена токова у ланцима снабдијевања привреде Босне и Херцеговине: утицаји на приоритете инвестирања на коридорима X и VII“, Међународна конференција о Коридору 10, Кирило Савић,  Београд, 2012;

Ратко Ђуричић, Владимир Малчић, Зоран Сарић: „Идентификација параметара за одређивање накнада за кориштење жељезничке инфраструктуре“, Други босанскохерцеговачки конгрес о жељезници, Сарајево, 2013;

Владимир Малчић, Ратко Ђуричић, Зоран Сарић: „Остваривање циљева саобраћајне политике Европске уније кроз модел накнада за кориштење жељезничке инфраструктуре“, „Нови хоризонти саобраћаја и комуникација“, Саобраћајни факултет у Добоју, Добој, 2013.

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКТА

Руковођење пројектом EuropeAid/130981/D/SER/RS „Development of detailed feasibility study for  Szeged-Roske-Horgoš-Subotica-Csikeria-Bacsalmas-Baja railway line with the Analysis of Environmental Influences; учесник у пројекту “Полагање СТК на прузи Добој“ – ентитетска граница Тузла, Сектор за развој ЖРС, 2000; “Раздвајања рачуна инфраструктура – операције“, ЖРС, 2003; Студија развоаја  АД ИНТЕРШПЕД, Добој, Интершпед, 2003; Студија „Методолошки приступ одвајању рачуна инфраструктуре и операција на Жељезницама Републике Српске“, Жељезнице Републике Српске, Добој, 2009; EU CARDS Program for the Western Balkan: ‘Modernization of railway line Nis – Presevo – Border of FYR Macedonia’. The length of the railway line revitalization was 165 km; “Студија избора најповољније локације за изградњу радионице за одржавање нагибних возова „талго“. Машински факултет, Бања Лука, мај 2011.