OSNOVNI PODACI

Ratko Djuricic

Ime i prezime: Ratko Đuričić

Datum rođenja: 29. 10. 1961.

Mjesto i država rođenja: Doboj, Jugoslavija

Kontakt:

ratko.djuricic@sf.ues.rs.ba

OBRAZOVANJE

Dodiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet Beograd; godina 1987.

Postdiplomski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd; godina 2002.

Doktorski studij: Institucija – Saobraćajni fakultet, Beograd; godina 2005. Stečena titula – doktor tehničkih nauka

IZBORI U ZVANJA

Docent: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; Godina izbora – 2006; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj;

Vanredni profesor: Uža naučna oblast – Transportno inženjerstvo; godina izbora 2011; Institucija – Saobraćajni fakultet, Doboj.

STRUČNA BIOGRAFIJA

Godina 1986–1988 – ŽTP Sarajevo; 1988–2004 – Željeznički institut KIBERNETIKA, Doboj; Željeznice Republike Srpske – šef Službe za razvoj, pomoćnik i savjetnik generalnog direktora; Željeznički sektor Bosne i Hercegovine – glavni menadžer za razvoj informacionih sistema; 2004–2006 – Viša tehnička škola Doboj, 2006 – Saobraćajni fakultet, Doboj.

OBJAVLJENI RADOVI MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

Dr Ratko Đuričić: “Višekriterijumsko odlučivanje u izboru redoslijeda opravke teretnih kola na Željeznicama Republike Srpske“, naučni skup „Transportation and communications 2000”, Ohrid, 2000;

Dr Zoran Avramović, dr Ratko Đuričić: Railway development strategy of the Republic of Srpska, „Podtverždenie sootvetstviя na železnodorožnom transporte. Peredovoй opыt i napravleniя razvitiя”, 3-aя meždunarodnaя naučno–praktičeskaя konferenciя „Sertifikaciя, diagnostika i bezopasnostь železnodorožnogo transporta”, Ukraina, g. Яlta, 22–25. maя 2007;

Dr Zoran Avramović, dr Ratko Đuričić: Railway development strategy of the Republic of Srpska, „Podtverždenie sootvetstviя na železnodorožnom transporte. Peredovoй opыt i napravleniя razvitiя”, 3-aя meždunarodnaя naučno–praktičeskaя konferenciя „Sertifikaciя, diagnostika i bezopasnostь železnodorožnogo transporta”, Ukraina, g. Яlta, 22–25. maя 2007;

Dr Ratko Đuričić: „Modeli organizacione strukture željeznice prilagođeni za tržišne uslove privređivanja“, naučni skup „ZELKOM 2008“,  Niš, 2008.

OBJAVLJENI RADOVI NACIONALNOG ZNAČAJA

Ratko Đuričić, Branislav Bošković: „Promjena tokova u lancima snabdijevanja privrede Bosne i Hercegovine: uticaji na prioritete investiranja na koridorima X i VII“, Međunarodna konferencija o Koridoru 10, Kirilo Savić,  Beograd, 2012;

Ratko Đuričić, Vladimir Malčić, Zoran Sarić: „Identifikacija parametara za određivanje naknada za korištenje željezničke infrastrukture“, Drugi bosanskohercegovački kongres o željeznici, Sarajevo, 2013;

Vladimir Malčić, Ratko Đuričić, Zoran Sarić: „Ostvarivanje ciljeva saobraćajne politike Evropske unije kroz model naknada za korištenje željezničke infrastrukture“, „Novi horizonti saobraćaja i komunikacija“, Saobraćajni fakultet u Doboju, Doboj, 2013.

RUKOVOĐENJE I UČEŠĆE U IZRADI PROJEKTA

Rukovođenje projektom EuropeAid/130981/D/SER/RS „Development of detailed feasibility study for  Szeged-Roske-Horgoš-Subotica-Csikeria-Bacsalmas-Baja railway line with the Analysis of Environmental Influences; učesnik u projektu “Polaganje STK na pruzi Doboj“ – entitetska granica Tuzla, Sektor za razvoj ŽRS, 2000; “Razdvajanja računa infrastruktura – operacije“, ŽRS, 2003; Studija razvoaja  AD INTERŠPED, Doboj, Interšped, 2003; Studija „Metodološki pristup odvajanju računa infrastrukture i operacija na Željeznicama Republike Srpske“, Željeznice Republike Srpske, Doboj, 2009; EU CARDS Program for the Western Balkan: ‘Modernization of railway line Nis – Presevo – Border of FYR Macedonia’. The length of the railway line revitalization was 165 km; “Studija izbora najpovoljnije lokacije za izgradnju radionice za održavanje nagibnih vozova „talgo“. Mašinski fakultet, Banja Luka, maj 2011.