Име и презиме: Милан Еремија

Датум рођења: 23.09.1997.

Мјесто и држава рођења: Бања Лука, БиХ.

E mail: milan.eremija@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ects моторна возила, година 2020.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2021. Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ