Руководилац катедре: Проф.др Тихомир Ђурић

Секретар катедре: Мсц Дуња Радовић

НАСТАВНИЦИ

Проф.др Тихомир Ђурић, ванредни професор

Проф.др Марко Суботић, ванредни професор

др Бојан Марић, доцент

САРАДНИЦИ

Мр Раденка Бјелошевић, виши асистент

Мсц Бојана Ристић, виши асистент

Мсц Дуња Радовић, асистент

ЛИСТА ПРЕДМЕТА:

1Теорија тока и капацитет саобраћајница
2Урбанизам
3Путеви
4Регулисање саобраћајних токова
5Планирање саобраћаја
6Саобраћајни терминали
7Вредновање у саобраћају
8Едукација за саобраћај
9Транспорт путника и робе
10Увиђај саобраћајних незгода
11Безбједност саобраћаја
12Саобраћајно пројектовање
13Управљање саобраћајем у градовима
14Саобраћајне мреже
15Телематски системи у друмском саобраћају
16Системи транспорта путника
17Системи транспорта робе
18Терминали и паркирања
19Прогнозе у саобраћају
20Регулисање и управљање саобраћајем
21Саобраћајно пројектовање – инжењеринг уличних система
22Пројектовање система одржавања возних паркова
23Експертизе саобраћајних незгода
24Базе података у саобраћају