Dekanat

mr Brankica Popović (sekretar fakulteta)
Dragica Vasiljević (tehnički sekretar)

Telefon:

053/200-103 (tehnički sekretar)
053/207-800 (sekretar fakulteta)

Faks: 053/200-103

Skriptarnica

Sanja Kojić
Saša Ubiparipović

Računovodstvo

Grozda Filipović
Lepa Novaković
Stojanka Gojković

Telefon: 053/236-221

Faks: 053/236-220

Studentska služba

Snježana Blagojević
Dragana Nikolić
Svjetlana Nikolić
Gordana Božić

Telefon: 053/205-900

Biblioteka

Zora Manojlović
Alen Panić

e-mail: biblioteka@sf.use.rs.ba

Adresa

Vojvode Mišića br. 52
74 000, Doboj