Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-25- LX/19 od 31.01.2019. godine, raspisuje se Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Ovdje preuzeti: ues-upis-2019-20-tekst-konkursa

Посебне одредбе за конкурс на први и други циклус студија