Име и презиме: Синиша Божичковић

Датум рођења: 12.08.1979

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

Контакт: sinisa.bozickovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција -Економски факултет, Бања Лука; Стечена титула – дипломирани економиста; Смјер – менаџмент; година 2007.

Постдипломски студиј: Институција – Економски факултет, Брчко; Смјер – менаџмент и предузетништво; Стечена титула – магистар економских наука; година 2014.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Менаџмент; Година избора – 2016; Институција –Саобраћајни факултет Добој

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Радни однос је засновао у Raiffeisen BANK  д.д. Сарајево, филијала Тешањ, 2004. године. Од 2004 до 2007 године је радио на пословима: Референта за унутрашњи и међународни платни промет, брокерски радник – трговање хартијама од вриједности, Руководилац пословног односа са становништвом и Account менаџер за мала предузећа. У мају мјесецу 2007 године прелази у други организациони дио Raiffeisen BANK  д.д. – Пословни центар Добој (corporate), гдје је радио све до јуна 2014 године. У том организационом  дијелу банке радио је као Account менаџер за средња предузећа на подручју еx. регије Добој. Од јуна 2014. године па до октобра 2016 године ради у SBER банк а.д. Бања Лука на функцији Савјетника за пословне односе са великим клијентима- corporate, за подручје Добојско-посавске регије. За свој рад у банкама је више пута награђиван и носилац је више лиценци из области менаџмента у банкарству (нпр. анализа финансијских показатеља предузећа, управљање са тешким клијентима итд.). На саобраћајном факултету почиње радити у октобру 2016 године.

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Објавио је 17 научних радова а неки од њих су:

Божичковић Здравко, Божичковић Ранко, Божичковић Синиша: : „WAITING LINE SIMULATION USING WinQSB SOFTWARE“ ,13th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2009, Hammamet, Tunisia .

Божичковић Синиша, Ђурановић Драган, Валентина Пијетловић: „КЛАСИФИКАЦИЈА И РАНГИРАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА“, Пословни консултант-међународно индексирани научно стручни часопис (EBSCO PUBLISHING),FINconsult Тузла, 2015.  

Тијана Шоја, Зумрета Галијашевић, Синиша Божичковић: „КОНВЕРГЕНЦИЈА РЕГУЛАТИВА ЗА ОСНИВАЊЕ БАНАКА ЈАПАНА, ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И ЊЕМАЧКЕ У ГЛОБАЛНОМ БАНКАРСТВУ „, АПЕИРОНОВ НАУЧНИ ЧАСОПИС ЗА ЕКОНОМИЈУ И ТРЖИШНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ, СВЕСКА 9, БР.1, 2015, Бања Лука

Божичковић Синиша, Веселин Благојевић, Слободан Суботић: „COMPARATIVE ADVANTAGE OF REGIONS ON BASIS OF ENERGY EFFICIENCY USING DIFFERENT INSULATION MATERIALS IN CONSTRUCTION“  Зборник радова са В међународног конгреса: Инжењерство, екологија и материјали у процесној индустрији, Технолошки факултет Зворник, 2017.  

Слободан Суботић, Синиша Божичковић, Живко Ерцег: „Утицај фиксних расхода на пословни резултат саобраћајног предузећа „Пословни консултант, Међународно индексирани научно-стручни часопис (EBSCO Publishing), FINconsult Тузла, 2017.

Слободан Суботић, Синиша Божичковић: „Analytical Approach to Economic Growth of the Republic of Srpska with Special Emphasis on the Development of the Agriculture“,International Journal of Investment Management and Financial Innovations, Vilmington, Sjeverna Karolina, SAD, 2018  

РУКОВОЂЕЊЕ И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА

  1. Координатор пројекта за буџет и финансије у изради и имплементацији пројекта „6. сајму националних мањина регије Добој“. Пројекат организован при Министарству за људска и права и избјеглице БиХ  и општине Добој дана 22, 23 и 24 априла 2018 године. Број протокола: 12/18.
  2. Координација у пројекту „Дани културне разноликости“ са проф.др. Сомали Гупта из Индије дана 24.05.2018 године. Број протокола: 14/18.
  3. Координатор пројекта за финансирање и помоћи реализације пројекта „Богатство различитости“ при Министарству просвјете и културе РС за градове Брод, Дервента, Модрича и Добој, дана 26.10.2018 године. Број протокола: 35/18.