Име и презиме: Дуња Радовић Стојчић

Датум рођења: 28.01.1993.

Мјесто и држава рођења: Србиње (Фоча), Република Српска, Босна и Херцеговина

E mail: dunja.radovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Дипломирани инжењер саобраћаја, година: 2016.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Мастер саобраћаја, година: 2019.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2017; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2020; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавила је 25 научних радова од којих је тренутно 1 на SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: