Име и презиме: Дуња Радовић

Датум рођења: 28. 01. 1993.

Мјесто и држава рођења: Фоча, Босна и Херцеговина

Контакт: dunja.radovic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула – дипломирани инжењер саобраћаја; година 2016.

Постдипломски студиј: Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој; Стечена титула – мастер саобраћаја; година 2019.

Докторски студиј: Студије у току; Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Ужа образовна област – Друмски саобраћај и транспорт; Година избора – 2017.; Институција – Саобраћајни факултет Добој

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

2016-2017 – „Формула-Транспорт“ Нови Сад, диспечер-специјалиста за организацију међународног транспорта;

2017-до данас – Саобраћајни факултет Добој, Универзитет у Источном Сарајеву, асистент

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ

M. Subotić, D. Radović, „Heavy Duty Vehicles Impact Research on Two-Lane Roads Throughput in the Republic of Srpska“, INTERNATIONAL JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING (IJTTE), Vol. 9, No. 2, pp. 154-162, ISSN 2217-5652, UDK 656.135/.137(497.6), DOI 10.7708/ijtte.2019.9(2).02, 2019.

D. Radović, „Analysis of capacity and level of service at specific unsignalized three-leg intersection – case study Doboj“, The 2nd International Conference on Management, Engineering and Environment, pp. 264-272, ISBN 978-86-80698-12-0, 2018.

D. Radović, Ž. Stević, D. Pamučar, E. Zavadskas, I. Badi, J. Antucheviciene, Z. Turskis, „Measuring Performance in Transportation Companies in Developing Countries: A Novel Rough ARAS Model“, Symmetry (IF2017=1,256), Vol. 10, No. 10, pp. 1-24, ISSN 2073-8994, DOI https://doi.org/10.3390/sym10100434, 2018.

D. Radović, M. Subotić, „Gustina saobraćajnog toka na uličnoj mreži – studija slučaja Doboj“, Ecologica, Vol. 25, No. 90, pp. 387-392, ISSN 0354-3285, UDK 656.131/.138:711.73, 2018.

D. Radović, Ž. Stević, „Evaluation and selection of KPI in transport using SWARA method“, Transport & Logistics: the International Journal, Vol. 18, No. 44, pp. 60-68, ISSN 2406-1069, 2018.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

„Признање као најбољем студенту генерације уписаног у школској 2012/13 години“, Саобраћајни факултет Добој 11. Јуни 2017. године

„Плакета Универзитета за изузетан успјех у току студија на Саобраћајном факултету Добој Универзитета у Источном Сарајеву“, Источно Сарајево, 24.05.2016. године

„Признање као најбољем студенту III године, генерација 2012/13“, Саобраћајни факултет Добој, 11. јуни 2015. године

Добитница престижне стипендије

Фонд др Милан Јелић (Министарство науке и технологије Републике Српске) 2014., 2015. и 2016. године