RBGodinaNaziv projektaNacionalni ili međunarodniDatum početka - završetka projektaFinansijer projektaOblast istraživanja *
1.2019.Mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja u Republici SrpskojNacionalniU tokuAgencija za bezbjednost saobraćaja RSInženjerstvo i tehnologija
2.2019.Bezbjednost saobraćaja mladih vozačaNacionalniU tokuMinistarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
3.2017.Stručna institucija za stručno osposobljavanje kontrolora i šefova (voditelja) stanica za tehničke preglede vozila. izdavanje licenci, uvezivanje stanica za tehničke preglede u jedinstveni integralni informacioni sistem i izradu analiza iz oblasti tehničkih pregleda vozila u Republici Srpskoj i BiH. NacionalniOd 31.12.2008.- nije određenoMinistarstvo saobraćaja i veza Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
4.2017Ispitivanja iz oblasti sertifikovanja vozila za grupe poslova.
a) Pregled vozila za sertifikaciju prema kategorijama promjena po pojedinim vrstama ispitivanja na vozilima (Prilog 1 Pravilnika o sertificiranju vozila),
b) Pregled vozila sa pogonom na alternativna goriva (LPG, CNG itd) u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima,
c) Pregled vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa nacionalnim zakonima i međunarodnim ADR sporazumom
e) Pregled vozila za prevoz specijalnih tereta (novca, dragocijenosti i sl.) u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima,
d) Pregled vozila za prevoz lako kvarljive robe u skladu s nacionalnim propisimai međunarodnim ATP sporazumom
Nacionalni i međunarodniOd 17.11.2011. god. - nije određenoMinistarstvo komunikacija i transporta Bosne i HercegovineInženjerstvo i tehnologija
5. 2017.Tehničko ispitivanje vozila prema Evropskom sporazumu o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija i izdavanje sertifikata o odobrenju vozila kojim se vrši prevoz opasnih materija u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćajuNacionalni i međunarodniOd 14.02.2017. god. - nije određenoMinistarstvo saobraćaja i veza Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
6. 2017Stručno osposobljavanje vozača motornih vozila za prevoz opasnih materija i drugih lica koja učestvuju u prevozu opasnih materija:
a) Klase1 - eksplozivne materije i predmeti razred 1.1 do 1.6;
b) Klase 2 - zbijeni gasovi, gasovi pretvoreni u tečnost i gasovi rastvoreni podpritiskom;
c) Klase 3 - zapaljive tečnosti;
d) Klase 4. 1 zapaljive čvrste materije, samoreaktivne materije i desenzitizovane eksplozivne čvrste materije;
e) Klase 4. 2 materije sklone samopalenju
f) Klase 4. 3 materije koje u dodiru sa vodom razvijaju zapaljive gasove ;
g) Klase 5. 1 oksidirajuće materije;
h) Klase 5. 2 organski peroksidi;
i) Klase 8 Korozivne (nagrizajuće) materije;
k) Klase 9. ostale opasne materije, supstance koje se nemogu svrstati u klase od 1 do 8 (azbest, suvi led, magnetni materijali, medicinski i farmaceutski otpad, opasni otpad i sl).
Nacionalni i međunarodniOd 2013- nije određenoMinistarstvo saobraćaja i veza Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
7.2017.Stručno osposobljavanje savjetnika za bezbjednost u drumskom saobraćaju ADR, željezničkom RID i saobraćaju unutrašnjim plovnim putevima ADN, prema međunarodnom sporazumu o prevozu opasnog tereta.Nacionalni i međunarodniOd 2015. - nije određenoMinistarstvo saobraćaja i veza Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
8.2017.Projekat organizovanje, osposobljavanja i provođenje ispita za šefa prevoza i izdavanja potvrde o stručnoj osposobljenosti šefa prevoza NacionalniOd 2017. - nije određenoMinistarstvo saobraćaja i veza Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
9.2017.Metodologija za mjerenje i praćenje indikatora bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj i njihov značaj za strateško upravljanje bezbjednošću saobraćajaNacionalniOd juna 2017. - do oktobra 2017.Agencija za bezbjednost saobraćaja (Ministarstvo saobraćaja i veza)Inženjerstvo i tehnologija
10.2016Nabavka opreme za ispitivanje optičkih vlakana
Nacionalni30. 11.2015
30.11.2016.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
11.2016Elaborat za izradu autonomnog solarnog energetskog izvora (generatora) sa daljinskom kontrolom i nadzorom za energetsko napajanje telekomunikacionih objekata
Nacionalni30.12.2015.
30.12.2016.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
12.2016Implementacija veb aplikacija u inteligentnim transportnim sistemima za informisanje putnika u javnom autobuskom saobraćaju
Nacionalni30.11.2015.
30.11.2016
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike SrpskeInženjerstvo i tehnologija
13.2016Mjerenje trenutnog stanja radioaktivnosti zemlje, vode i vazduha na području Novog Grada
Nacionalni30.12.2015.
30.12.2016.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike SrpskePrirodne nauke