U Doboju je 29. i 30.11. u organizaciji Saobraćajnog fakulteta uspješno održana VII međunarodna konferencija „NOVI HORIZONTI saobraćaja i komunikacija 2019“. Na konferenciji su svoje radove izložili učesnici iz zemlje i regiona koji se bave problemima u saobraćaju i komunikacijama. Ove godine posebnu notu konferenciji dali su plenarni izlagači i učesnici iz Kine, Slovačke, Srbije, Austrije, Hrvatske i Češke. Konferenciji su prisustvovali Ministar Saobraćaja i veza, pomoćnik Ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Gradonačelnik grada Doboja, predstavnici Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, direktor Autoputeva Republike Srpske i mnogi drugi predstavnici institucija koje se bave tematskim oblastima koje konferencija pokriva.

Tokom dva dana prezentovan je veliki broj od ukupno 100 prihvaćenih radova i održane su tri tematske radionice. U okviru aktivnosti konferencije promovisan je i Tehničko-laboratorijski centar Saobraćajnog fakulteta u Doboju, „Bolid 2“ koji su konstruisali predstavnici Strojarskog fakulteta u Mostaru i rad na  3D štampaču studenata i profesora Mašinskog fakulteta u Zenici.

Cilj konferencije je u potpunosti ostvaren, predstavljeni su novi trendovi u oblasti saobraćaja, analizirano trenutno stanje i različiti problemi u saobraćaju, prepoznati pravci ka novim horizontima u oblasti saobraćaja, ostvareni i najavljeni različiti vidovi saradnje sa partnerima iz zemlje i inostranstva…

Detaljnije informacije u vezi konferencije mogu se naći na zvaničnom sajtu konferencije: https://novihorizonti.ues.rs.ba