U skladu sa potrebama za ličnim usavršavanjem ili potrebama poslodavaca za poboljšanjem radnih procesa i uštedama, Saobraćajni fakultet Doboj raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za izvođenje sledećih programa:

  • Obuka za sticanje profesionalne kompetencije vozača i temeljne kvalifikacije u Sloveniji-KODE 95
  • Obuka za bezbjednu i ekonomičnu vožnju za vozače komercijalnih i putničkih vozila – EKO-VOŽNJA
  • Vrijeme vožnje i odmora vozača i vozila, primjena i upotreba analognog i digitalnog tahografa (u trajanju od 1 ili 2 dana) – TAHOGRAF

Javni poziv ostaje otvoren do daljnjeg, s tim što se programi pojedinih obuka izvode po formiranju grupa.

SVE INFORMACIJE NA TEL. 053/227-513 ILI E-MAIL   adr@sf.ues.rs.ba

VIŠE INFORMACIJA O PROGRAMU PREUZMITE OVDE

Prijavni obrazci:

KODE 95 latinica

EKO OBUKA latinica

TAHOGRAF latinica

KODE 95 ćirilica

EKO OBUKA ćirilica

TAHOGRAF ćirilica