Na osnovu člana 25. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“  broj 59/09 i 1/12) i Rješenja o odobrenju izvođenja javno-važećeg programa osposobljavanja za profesionalnog vozača motornih vozila broj 07/5.1/604-101/18 od 11.04.2018. godine, Saobraćajni fakultet Doboj raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za upis polaznika na javno-važeći Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornog vozila („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 13/18).

U Program osposobljavanja za profesionalnog vozača motornih vozila, može se upisati osoba koja ima:

1) završenu najmanje osnovnu školu,

2) ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad na poslovima vozača motornih vozila,

3) položen vozački ispit odgovarajuće kategorije, odnosno vozačku dozvolu za odgovarajuće kategorije.

Ovaj program traje ukupno 280 časova, od kojih 260 časova teoretske nastave i 20 časova praktične nastave.

Cijena obuke iznosi 1.100,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do popunjavanja grupe. Najmanje se prima 20 polaznika, a najviše 96 polaznika u 3 odjeljenja.

Napomena: Za nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, postoji mogućnost finansiranja ovog osposobljavanja kroz Akcioni plan za zapošljavanja u Republici Srpskoj (informacije dostupne na http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf)

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje  ili doći na adresu: Doboj, ul. Vojvode Mišića 52.

Obrazac možete preuzrti ovdje.

Program stručnog osposobljavanja.

 

Spisak članova stručnog tima za osposobljavanje profesionalnog vozača motornog vozila.

Više informacija na tel. 053/200 103