На основу члана 25. Закона о образовању одраслих („Службени гласник Републике Српске“  број 59/09 и 1/12) и Рјешења о одобрењу извођења јавно-важећег програма оспособљавања за професионалног возача моторних возила број 07/5.1/604-101/18 од 11.04.2018. године, Саобраћајни факултет Добој расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

За упис полазника на јавно-важећи Програм оспособљавања за професионалног возача моторног возила („Службени гласник Републике Српске“ број 13/18).

У Програм оспособљавања за професионалног возача моторних возила, може се уписати особа која има:

1) завршену најмање основну школу,

2) љекарско увјерење о здравственим и психофизичким способностима за рад на пословима возача моторних возила,

3) положен возачки испит одговарајуће категорије, односно возачку дозволу за одговарајуће категорије.

Овај програм траје укупно 280 часова, од којих 260 часова теоретске наставе и 20 часова практичне наставе.

Цијена обуке износи 1.100,00 КМ.

Јавни позив остаје отворен до попуњавања групе. Најмање се прима 20 полазника, а највише 96 полазника у 3 одјељења.

Напомена: За незапослена лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске, постоји могућност финансирања овог оспособљавања кроз Акциони план за запошљавања у Републици Српској (информације доступне на http://www.zzzrs.net/images/uploads/javni_pozivi/Javni_poziv_po_programima_zaposljavanja_2018.pdf)

Пријавни образац можете преузети овдје  или доћи на адресу: Добој, ул. Војводе Мишића 52.

Образац можете преузрти овдје.

Програм стручног оспособљавања.

 

Списак чланова стручног тима за оспособљавање професионалног возача моторног возила.

Више информација на тел. 053/200 103