1. Kodeks profesionalne etike Univerziteta u Istočnom Sarajevu

2. Pravila studiranja na prvom ciklusu studija

3. Pravila studiranja na drugom ciklusu studija

4. Pravilnik o postupku i uslovima izbora akademskog osoblja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

5. Pravilnik o dodjeli povelje, plakete, zahvalnice i drugih priznanja Univerziteta u Istočnom Sarajevu

6. Pravilnik o postupku i uslovima dodjeljivanja zvanja profesora emeritusa

7. Pravilnik o disciplinskom postupku i disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Istočnom Sarajevu

8. Pravilnik onaknadama koje plaćaju studenti – integralni tekst

9. Pravilnik o postupku ekvivalencije

10. Pravilnik o organizovanju vanrednog studija

11. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija -2012

12. Pravilnik o studiranju na III ciklusu studija – 2019

13. Pravilnik o organizaciji i radu katedri