1. Zakon o Visokom obrazovanju

1.1  Izmjene i dopune Zakona o Visokom obrazovanju 15.07.2011. godine

 1.2  Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju 07.09.2012. godine

 1.3  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 9.12.2013. godine

  1. Zakon o studentskom organizovanju Republike Srpske