1. Закон о Високом образовању

1.1  Измјене и допуне Закона о Високом образовању 15.07.2011. године

 1.2  Закон о измјенама Закона о високом образовању 07.09.2012. године

 1.3  Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању 9.12.2013. године

  1. Закон о студентском организовању Републике Српске