мсц Владимир Малчић, виши асистент

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме: Владимир Малчић

Датум рођења: 13. јун 1988. године

Мјесто и држава рођења: Ријека, Република Хрватска

E mail: vladimir.malcic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: Дипломирани инжењер саобраћаја – жељезнички саобраћај, година: 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: мастер саобраћаја – 300 ECTS – жељезнички саобраћај, година: 2016.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2012; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2016; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

Виши асистент (реизбор): Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2021; Институција – Универзитет у Источном Сарајеву, Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 19 научних радова од којих је тренутно 1 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: