Др Жељко Стевић, ванредни професор

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Zeljko Stevic

Име и презиме: Жељко Стевић

Датум рођења: 17.07.1988.

Мјесто и држава рођења: Лозница, Србија

E mail: zeljko.stevic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: дипломирани инжењер саобраћаја, година 2011.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој;

Стечена титула: магистар саобраћаја, година 2013.

Докторски студиј: Институција – Универзитет у Новом Саду, Факултет Техничких наука;

Стечена титула: Доктор наука – Саобраћајно инжењерство, година 2018.

Назив завршног рада: Интегрисани модел вредновања добављача у ланцима снабдевања.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2013; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2018; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

Ванредни професор: Ужа научна област – Транспортно инжењерство; Година избора – 2023; Институција – Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

Објавио је 150 научних радова од којих је тренутно 61 на  SCI листи.

Списак радова може се наћи на следећем линку: