ДР Горан Кузмић, доцент

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Goran Kuzmic

Име и презиме: Горан Кузмић

Датум рођења: 07.09.1973.

Мјесто и држава рођења: Добој, Босна и Херцеговина

E mail: goran.kuzmic@sf.ues.rs.ba

ОБРАЗОВАЊЕ

Додипломски студиј: Институција: Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин;

Стечена титула : професор информатике, година  2001.

Постдипломски студиј: Институција – Саобраћајни Факултет Добој;

Стечена титула: магистар техничких наука, година  2012.

Докторски студиј: Институција – Саобраћајни факултет Добој Универзитет у Источном Сарајеву;

Стечена титула : доктор техничких наука , година 2022.

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

Виши асистент: Ужа научна област – Информационе науке и биоинформатика; Година избора – 2017; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

Доцент: Ужа научна област – Транспортно инжињерство; Година избора – 2022; Институција –Саобраћајни факултет Добој.

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ